Dit zijn de woorden

Op de derde nieuwmaansdag
Sinds de uittocht van de kinderen van Jisraël
Uit het land Egypte
Juist op die dag kwamen ze in de woestijn Sinai
Ze waren opgetrokken uit Refiediem
Kwamen in de woestijn Sinai aan
En legerden zich in de woestijn
Jisraël legerde zich daar tegenover de berg
Moshé steeg op tot God
En de Eeuwige riep hem van de berg
Terwijl Hij zei:
Zo moet je het zeggen aan het Huis van Ja’akov
En het mededelen aan de kinderen van Jisraël
Jullie hebt zelf gezien wat Ik de Egyptenaren heb aangedaan
Hoe Ik jullie heb gedragen op arendsvleugelen
En jullie tot Mij heb gebracht
Nu dan, als jullie goed naar Mijn stem luisteren
En Mijn verbond in stand houden
Dan zullen jullie van alle volkeren
Mij het meest dierbare bezit zijn
Alhoewel Mij de gehele aarde toebehoort
Maar jullie
Jullie zullen Mij een koninkrijk van priesters zijn
En een gewijd volk
Dit zijn de woorden
Die je tot de Kinderen van Jisraël moet spreken
Toen Moshé terug kwam
Riep hij de oudsten van het volk bijeen
En legde hun alles woordelijk voor
Wat de Eeuwige hem opgedragen had
Eensgezind antwoordde het volk
En ze zeiden:
Al wat de Eeuwige gesproken heeft
Zullen we doen
En Moshé bracht de woorden van het volk
Aan de Eeuwige over
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Zie, Ik kom in een dichte wolk bij je
Opdat het volk horen zal als Ik met je spreek
Waardoor ze ook altijd jou zullen geloven
Moshé had het antwoord van het volk
Aan de Eeuwige medegedeeld
Hierop zei de Eeuwige tot Moshé:
Ga naar het volk
Bereid hen voor
Vandaag en morgen
Laten zij hun kleren wassen
En tegen de derde dag gereed zijn
Want op de derde dag
Zal de Eeuwige ten aanschouwden van het gehele volk
Op de berg Sinai neerdalen
En het volk rondom
Zul je binnen de perken houden
Door hun te zeggen:
Passen jullie op om de berg te bestijgen
Zelfs de voet er van aan te raken
Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden
Geen hand rake hem aan
Want dan wordt men onherroepelijk gestenigd
Of doodgeschoten
Of het vee of mens betreft
Hij blijft niet in leven
Eerst bij een langgerekte toon van de ramshoorn
Mogen zij de berg bestijgen

Het volk gaat de Thora ontvangen
Dat is Shavuot, het wekenfeest
Zeven weken (49 dagen) na de eerste dag Pesach
Krijgt Mozes de tien geboden en de Thora
Het valt altijd samen met Pinksteren
Pentacost wat vijftig betekent
Vijftig dagen na Pasen
In de vroege dagen van de jaartelling
Hadden het Christelijke Pinksteren
En Joodse Shavuot met elkaar te maken
Behalve dat het volk de wetten van God ontvangt
Is het ook een offerfeest
En een pelgrimsfeest

Buiten is de lucht zwanger van bloemengeur
Na zoveel jaren aan zee
Waar niet veel groeit
Behalve stug duingras en paardenbloemen
Is dit een weldaad voor mijn neus
Zo sterk geparfumeerd de bloesem
Rond mijn huis
Ik word er diep van binnen heel blij van
Twee ooievaars vliegen voorbij
Het is lente

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tweede-paasdag-blues

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.