Beseder

De volgende dag hield Moshé zitting
Om recht te spreken over het volk
En het volk bleef bij Moshé staan
Van de ochtend tot de avond
Toen nu de schoonvader van Moshé zag
Al wat hij daar voor het volk deed
Zei hij:
Wat doe je toch met het volk
Waarom zit je toch alleen
En moet het volk om je heen blijven staan
Van de ochtend tot de avond?
En Moshé zei tegen zijn schoonvader:
Omdat het volk bij mij komt
Om God te raadplegen
Als ze een rechtszaak hebben
Dan komt die voor mij
En ik spreek recht tussen de één en de ander
En dan maak ik de wetten
En de Thora-voorschriften van God bekend
Toen zei de schoonvader van Moshé tegen hem:
Dat wat je doet is niet goed
Je zult volkomen uitgeput raken
Zowel jij als het volk
Want dit wordt je te zwaar
Dat kun je niet alleen doen
Luister nu eens naar mij
Laat ik je een raad geven
En moge God met je zijn:
Vertegenwoordig jij het volk bij God
Doordat je hun vragen voor God brengt
Geef hun leiding over de wetten
En de Thora-voorschriften
En maak ze bekend met de weg die ze moeten gaan
En de handelingen die ze hebben te verrichten
En ook moet je onder het volk uitkijken naar flinke mannen
Die ontzag hebben voor God
Betrouwbare mannen
Wars van eigenbelang
En je moet over hun hoofdleiders over
duizend-, honderd-, vijftig-, en tientallen aanstellen
Zij zullen te allen tijde rechtspreken over het volk
Zo moet het zijn:
Iedere gewichtige zaak brengen ze voor je
En iedere geringere zaak kunnen ze zelf berechten
Maak het voor jezelf makkelijker
Doordat zij het met je dragen
Als je deze zaak zo behandelt
En God het je gebiedt
Dan kun je stand houden
En zal dit hele volk ook tevreden
Op zijn plaats terecht komen
Moshé gaf gehoor
Aan de mening van zijn schoonvader
En deed alles wat deze gezegd had
Moshé koos zich van geheel Jisraël
Flinke mannen uit
En stelde hen aan als hoofden over het volk
Hoofdleiders over duizend-, honderd-, vijftig- en tientallen
Te allen tijde zouden zij recht spreken over het volk
De gewichtige zaken moesten ze voor Moshé brengen
En de geringe aangelegenheden zelf berechten
Moshé deed zijn schoonvader uitgeleide
Toen deze zich op weg begaf naar zijn land

Er begint een bepaalde ordening te komen
Bij de kinderen van Jisraël
God is wetten aan het maken
Er wordt zelfs al gesproken van Thora
De vijf boeken Mozes
Dat is er nog niet op dit moment
Dit zijn de eerste voorbereidingen

Ze zei toen ze wegging:
Ik ben trots op je
Je hebt het ondanks alles
Best goed voor elkaar

Best lastig
Als je voor het eerst sinds tientallen jaren
Misschien wel dertig
Pasen viert met je ouders
En vertelt over hoe wij de seder deden
In het land van mijn hart
Mijn vader noemde het
Ouderwetse familieband
Best veel om te verwerken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, heimwee-story

This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.