Tranen van Egypte

Toen Jithro
De priester van Midjan
De schoonvader van Moshé
Alles hoorde wat God
Voor Moshé en zijn volk Jisraël had gedaan
Dat de Eeuwige Jisraël uit Egypte had gevoerd
Nam Jithro
De schoonvader van Moshé
Tsippora mee
De Vrouw van Moshé
Nadat deze haar had teruggestuurd
Alsook haar twee zonen
Waarvan de één Gershom heette
Want hij had gezegd:
Ik ben een ger, vreemde geweest
In een vreemd land
De naam van de andere was Eli’ezer
Mijn God helpt
Want de God van mijn vader
Is mij tot hulp
En heeft mij gered van Far’o’s zwaard
En Jithro
De schoonvader van Moshé
En diens zonen
En vrouw
Kwamen bij Moshé tot in de woestijn
Daar waar hij bij de berg van God gelegerd was
Hij liet Moshé zeggen:
Ik, je schoonvader Jithro
Kom naar je toe
Met je vrouw
En met haar beide zonen
En Moshé ging naar buiten
Om zijn schoonvader te begroeten
Wierp zich voor hem neer en kuste hem
Ze vroegen naar elkanders welstand
En gingen de tent binnen
Moshé vertelde zijn schoonvader
Al wat de Eeuwige Far’o
En Egypte had aangedaan
Ter wille van Jisraël
Al het ongemak
Dat hen onderweg was overkomen
En dat de Eeuwige hen gered had
Jithro verheugde zich
Over al het goede
Dat God aan Jisraël gedaan had
Dat Hij het gered had
Uit de macht der Egyptenaren
En Jithro zei:
Gezegend de Eeuwige
Die jullie gered heeft
Uit de macht van de Egyptenaren en van Far’o
Die het volk gered heeft
Uit de onderdrukking van Egypte
Nu weet ik dat de Eeuwige groter is
Dan alle goden
Want dat wat zij met moedwil deden
Is over henzelf gekomen
Jithro
De schoonvader van Moshé
Nam een in-vlammen-opgaand offer
En offers om te slachten voor God
En Aharon en alle oudsten van Jisraël
Kwamen om met de schoonvader van Moshé
Het maal te gebruiken voor God

Veel gekookt, gemaakt
Gehakt, gebrand en geprept
Morgenochtend de laatste hand
Het is een verrukkelijk gevoel
Through Heaven’s Eyes
Sederbrunch (het bestaat niet)
Voor mijn ouders
Alsof ik in het land van mijn hart ben
Met een vleugje Hollandse traditie
Ik zing flarden van liedjes uit het verleden
Verheug me op peterselie van de sederschotel
Symbool van hoop
Nieuw begin
Gedoopt in het zoute water
Tranen van Egypte

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-story


This entry was posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.