Van geslacht op geslacht

De gehele gemeenschap van de kinderen van Jisraël
Trok op van de woestijn Sien
Hun route volgend naar voorschrift van de Eeuwige
En legerde zich in Refiediem
Daar was geen drinkwater voor het volk
En het volk maakte ruzie met Moshé
En ze zeiden:
Geef ons water opdat wij kunnen drinken
Moshé zei hen:
Wat zoeken jullie voor ruzie met mij
En wat stellen jullie de Eeuwige op de proef?
Het volk dat daar naar water smachtte
Mopperde tegen Moshé en zei:
Waarom heb je ons toch uit Egypte laten wegtrekken
Om mij en mijn kinderen
En mijn kudden te laten sterven van de dorst?
Toen riep Moshé luidkeels tot de Eeuwige:
Wat moet ik met dit volk doen
Het scheelt maar weinig of ze stenigen me
De Eeuwige sprak tot Moshé:
Ga dit volk voor en neem enkele oudsten van het volk mee
Neem ook je staf mee
Waarmee je de rivier geslagen hebt
En ga
Ik sta dan voor je
Daar op de rots van Choréw
Daar moet je op de rots slaan
Er zal water uitkomen
En het volk zal drinken
Moshé deed dat ten aanschouwen van de oudsten van Jisraël
Hij noemde de plaats:
Massah-oeMeriwah
Beproeving en ruzie
Wegens het ruziemaken van de kinderen van Jisraël
En het op de proef stellen van de Eeuwige
Door te zeggen:
Is de Eeuwige in ons midden of niet?
De ‘Amalekieten kwamen van verre
En bonden de strijd aan met Jisraël in Refiediem
En Moshé zei tegen Jehoshoe’a
Kies voor ons mannen uit
En trek ten strijde tegen ‘Amalek
Morgen zal ik op de heuveltop staan
Met de staf van God in mijn hand
Jehoshoe’a deed zoals Moshé hem had gezegd
‘Amalek bestrijden
Terwijl Moshé, Aharon en Choer de heuveltop bestegen
Nu was het aldus:
Als Moshé zijn hand ophief overwon Jisraël
En liet hij zijn hand rusten dan overwon ‘Amalek
De handen van Moshé werden zwaar
Toen namen ze een steen en plaatsten die onder hem
Hij ging er op zitten
En Aharon en Choer ondersteunden zijn handen
Eén aan de ene kant
En één aan de andere kant
Zodat zijn handen rechtop bleven tot zonsondergang
Jehoshoe’a versloeg ‘Amalek en diens troepen
Door de scherpte van het zwaard
En de Eeuwige zei tegen Moshé:
Schrijf dit ter herinnering in een boek
En laat het Jehoshoe’a duidelijk horen
Dat Ik de naam van ‘Amalek onder de hemel
Volkomen zal uitwissen
Moshé bouwde een altaar en noemde het:
De Eeuwige is mijn banier
Hij zei:
Waarlijk, zwerend met de hand op Gods troon
Strijd voor de Eeuwige tegen ‘Amalek
Van geslacht op geslacht

Pittige dagen voor de kinderen van Jisraël
Er is geen water
En ze beginnen te twijfelen aan de Eeuwige
Moshé is een driftkop
Hij roept zelfs luidkeels naar de Eeuwige
Wat hij met dit volk moet
Er moeten wonderen aan te pas komen
De kinderen van Jisraël zijn niet bepaald een volgzaam volk
Ondanks de vele jaren in Egyptische slavernij

Het huis gepoetst
Er zit een was in de droger
En eigenlijk moet ik beginnen met koken
Matzeballen maken bijvoorbeeld
Of charoset
Of snel een vergeten zak rucola halen
Nog geen zin in
Morgen


Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, boodschap-vergeten-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.