Niet mopperen!

Toen ze van Elim optrokken
Kwam de hele gemeenschap van Jisraël
Op de vijftiende dag van de tweede maand
Sinds hun uittocht uit Egypte
Naar de woestijn Sien
Die tussen Elim en Sinai is
De hele gemeenschap van de kinderen van Jisraël
Begon in de woestijn
Tegen Moshé en Aharon te mopperen
En de kinderen van Jisraël zeiden tegen hen:
Was het ons maar vergund geweest
Een natuurlijke dood te sterven in het land Egypte
Door toedoen van de Eeuwige
Toen we rondom de vleespot zaten
Toen we volop brood konden eten
Want jullie hebben ons naar deze woestijn laten wegtrekken
Om deze hele gemeenschap van honger te laten sterven
Toen zei de Eeuwige tegen Moshé:
Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen
Dan kan het volk er op uitgaan
En voor iedere dag het bepaalde dagrantsoen inzamelen
Hierdoor zal Ik het op de proef stellen
Of ze mijn Thora-voorschrift willen volgen of niet
Dan zal
Als ze op de zesde dag gaan klaar maken
Wat ze binnen gebracht hebben
Er het dubbele blijken te zijn
Van wat ze dag-in-dag-uit inzamelden
En Moshé en Aharon zeiden tegen alle kinderen van Jisraël:
Vanavond zullen jullie weten dat het de Eeuwige is
Die jullie heeft gevoerd uit het land Egypte
En in de ochtend zullen jullie de glorie van de Eeuwige zien
Al hoort Hij jullie gemopper tegen de Eeuwige wel
Wie zijn jullie eigenlijk
Dat jullie tegen ons mopperen
En Moshé zei nog:
Wanneer de Eeuwige jullie in de avond vlees te eten geeft
En in de ochtend voldoende brood
Omdat de Eeuwige jullie gemopper
Dat jullie tegen Hem aanheffen heeft gehoord
Wie zijn wij dan?
Dan gaat jullie gemopper niet tegen ons
Maar tegen de Eeuwige!
En Moshé zei tegen Aharon:
Zeg tot de hele gemeenschap van de kinderen van Jisraël:
Treedt nader voor de Eeuwige
Want hij heeft jullie gemopper gehoord
Toen Aharon aan het spreken was
Tot de hele gemeenschap van de kinderen van Jisraël
En zij zich omkeerden naar de woestijn
Was daar de glorie van de Eeuwige
Zichtbaar in de wolk
De Eeuwige sprak nu tot Moshé:
Gehoord heb Ik het mopperen van de kinderen van Jisraël
Zeg hun het volgende:
Tegen de avond zullen jullie vlees eten
En in de ochtend zullen jullie je aan brood verzadigen
En tot de erkenning komen dat Ik de Eeuwige, jullie God, ben
Toen het avond was
Kwamen de kwartels opzetten
En bedekten de legerplaats
En in de ochtend was er een laag van dauw rondom de legerplaats
De dauwlaag trok op
En zie
Daar lag iets op het woestijnoppervlak
Een fijne korrelige substantie
Zo fijn als rijp op de aarde
De kinderen van Jisraël zag het
En zeiden tegen elkaar:
Man hoe, wat is dat?
Want ze wisten niet wat het was
En toen zei Moshé:
Dat is nu het brood
Dat de Eeuwige jullie te eten geeft
Dit is het wat de Eeuwige gebiedt:
Zamel er van in
Ieder zoveel hij gewoon is te eten
Eén ‘omer per hoofd
Naar jullie zielental
Ieder kan voor degeen die in zijn tent is nemen
Zo deden de kinderen van Jisraël
Ze zamelden in
De één veel
De ander weinig
Maar toen ze het met de ‘omer gingen meten
Had hij die veel had genomen niet over
En hij die weinig had genomen niet te kort
Ieder had ingezameld zoveel hij gewoon was te eten


De kinderen van Jisraël
Zijn nog maar juist
Onder het juk van Egypte uit gekropen
En proberen hun weg in vrijheid te vinden
Of het ‘gemopper’ begint al
Ze hebben niet genoeg te eten
Er is geen brood
En er is geen vlees
Maar dan komen de kwartels van de Eeuwige
En manna uit de hemel
Man, in het Hebreeuws
Of man hoe, wat is dat?
In de Koran wordt het drie keer genoemd
En volgens de overlevering zag het eruit als korianderzaadjes
Waar je heerlijke cakes van kon bakken

Mijn mooie denkende vriendin
Heeft me verteld
Manna smaakt naar alles waar je zin in hebt
Wat je hartje
En je smaakpapillen maar begeert
Mijn gedachten zijn in het land van mijn hart
Ik weet hoe de supermarkten er vandaag uitzien
En de straten
In de Arabische supermarkt in mijn buurt
Is het volledig volgepropt
Verse groente, kruiden, specerijen, noten, vlees en kip
Een geheim altaar
Voor de heimwee van mijn hart
Thank God for Ramadan
Niet mopperen!

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: mahnishtahnah-haleila-hazeh-story


This entry was posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.