Heelmeester

Toen de paarden van Far’o
Met zijn wagens
En zijn ruiters
in de zee waren gekomen
Bracht de Eeuwige
Het water van de zee over hen terug
Terwijl de kinderen van Jisraël
Op het droge midden in de zee waren gegaan
Ook Mirjam, de profetes
Zuster van Aharon
Nam de tamboerijn in haar hand
En achter haar trokken alle vrouwen uit
Met tamboerijnen en reidansen
En Mirjam zong voor hen in beurtzang:
Zing voor de Eeuwige
Want Hij is hoogverheven
Paard en ruiter stortte Hij in zee
Moshé liet Jisraël opbreken van de Rietzee
En zij trokken verder naar de woestijn Shoer
Ze gingen drie dagen in de woestijn
En vonden geen water
Zij kwamen in de buurt van Mara
Maar konden het water van Mara niet drinken
Omdat het bitter was
Daarom noemde men het ook ‘mara’, bitter
En het volk mopperde tegen Moshé terwijl ze zeiden:
Wat moeten we drinken?
Toen riep hij de Eeuwige aan
En de Eeuwige wees hem een houtsoort
Deze wierp hij in het water
En het water werd zoet
Daar gaf Hij hun wetten en voorschriften
En daar stelde Hij ze op de proef
Hij zei namelijk:
Indien je aandachtig luistert
Naar de stem van de Eeuwige
Je God
En je doet wat recht is in Zijn ogen
Het oor neigt naar Zijn geboden
En let op al Zijn wetten
Dan zal Ik geen van de kwalen over je laten komen
Waarmee Ik de Egyptenaren heb geteisterd
Want, Ik, de Eeuwige ben je heelmeester
Ze kwamen te Elim
Daar waren twaalf waterbronnen
En zeventig palmbomen
En daar bij het water
Legerden ze zich

Het volk staat aan het begin
Van een lange omzwerving door de woestijn
Die veertig jaar zal duren
Wellicht was dit de tijd die nodig was
Om uit slavernij
Een werkelijk vrij volk te zijn
Zij die de ontberingen aan den lijve hadden meegemaakt
Zijn nu oud
Een nieuwe generatie
Zonder directe herinnering
Gaat het beloofde land binnen

Ik kom haar tegen bij de bushalte
Ze woont in het bejaardenhuis
Al tien jaar daar
Wijst ze, naar ook mijn woning
Ik ook, zeg ik
Ze is tweeslachtig
En helderziend
Ze heeft engelen gezien
Ze draagt het hart op de tong
En nu gaat ze wiet halen
Ik ook, zeg ik
Dat wordt lachen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, matze-meel-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.