Gekliefde zee

Toen strekte Moshé zijn hand uit over de zee
En de Eeuwige liet de zee leeglopen
Door een de hele nacht aanhoudende sterke oostenwind
Waardoor Hij de zee drooglegde
En het water gekliefd werd
Zo konden de kinderen van Jisraël
Midden door de zee op het droge gaan
En rechts en links was het water
Een muur voor hen
De Egyptenaren achtervolgden hen
Alle paarden van Far’o met zijn wagens
En berijders kwamen achter hen aan tot midden in de zee
Toen tijdens de ochtendwacht
De Eeuwige temidden van vuur en wolkzuil
Zijn blik richtte op het leger van Egypte
Bracht hij het leger der Egyptenaren
In grote verwarring
Hij liet de wielen van de wagens aflopen
En liet ze zwaar voortrijden
Toen zei Egypte:
Vluchten wil ik voor Jisraël
Want de Eeuwige strijdt met hen
Tegen Egypte!
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Strek je hand uit over de zee
Dan zal het water terugstromen
Over de Egyptenaren
Over hun wagens
En over hun ruiters
Dus strekte Moshé zijn hand uit over de zee
En tegen de ochtendstond
Keerde de zee weer tot zijn oude stand terug
en terwijl de Egyptenaren de zee tegemoet vluchtten
Stortte de Eeuwige de Egyptenaren er midden in
Het water stroomde terug
En bedekte de wagens en ruiters
Van heel het leger van Far’o
Die achter hen aan waren gekomen in de zee
Zelfs niet één ervan bleef er over
Maar de kinderen van Jisraël waren op het droge
Midden in de zee gegaan
Terwijl het water links en rechts voor hen een muur was
Op die dag redde de Eeuwige Jisraël
uit de macht van Egypte
En zag Jisraël de Egyptenaren dood op het strand van de zee
Toen Jisraël de geweldige macht zag die de Eeuwige
Tegen Egypte tentoongespreid had
Kreeg het volk een diep ontzag voor de Eeuwige
En het vertrouwde op de Eeuwige
En op zijn dienaar Moshé

Voor de liefhebbers
Parting of the Red Sea
Uit: The Prince of Egypt

Veel gedaan vandaag
Maar matzes heb ik niet gestampt
Om de rest van de week
Tegen aan te hikken

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, pesach-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.