Ongegiste koeken

Far’o stond ’s nachts op
Hij, al zijn dienaren en heel Egypte
En er was luid geweeklaag in Egypte
Want er was geen huis waarin geen dode was
Hij ontbood Moshé en Aharon in de nacht en zei:
Vooruit trek weg uit mijn volk
Zowel jullie als de kinderen van Jisraël
En ga de Eeuwige dienen
Zoals jullie gesproken hebben
Neem zowel jullie kleinvee
Als jullie runderen mee
Zoals jullie gesproken hebben
En ga
Dan zegenen jullie ook mij
De Egyptenaren drongen sterk bij het volk aan
Om hen zo spoedig mogelijk uit het land te laten weggaan
Want zeiden ze:
We zijn allen des doods
Het volk nam zijn deeg op
Voordat het had kunnen rijzen
Hun bakkerstroggen in hun bovenkleren gewikkeld
Op hun schouders
De kinderen van Jisraël
Hadden gehandeld naar het bevel van Moshé
Ze hadden aan de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen
En kleren gevraagd
En de Eeuwige liet het volk bij de Egyptenaren in de gunst komen
Zodat zij het verzoek inwilligden
Zo ruimden ze Egypte leeg
De kinderen van Jisraël trokken van Ra’amses naar Soekoth
Ongeveer zeshonderdduizend man voetvolk
De mannen en de kinderen niet meegerekend
Ook een grote gemengde volksmassa
Trok met hen op
Evenals klein en rundvee
Een zeer talrijke veestapel
En van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen
Bakten ze ongegiste koeken
Want het was niet tot gisten gekomen
Ze waren immers uit Egypte verjaagd
En konden zich geen oponthoud veroorloven
Ook proviand hadden ze niet voor zich klaar kunnen maken
De tijd dat de kinderen van Jisraël
In Egypte hadden gewoond
Was vierhonderddertig jaar

Voor de liefhebbers:
There can be miracles
When you believe
Uit The Prince of Egypt

Moet je je voorstellen
Het volk neemt geen degen op bij hun uittocht
Maar zijn deeg
Liefde gaat door de maag

Vandaag was ik bij mijn ouders
Vertroeteld door mijn papa en mama
Hoe verrukkelijk
Dat het kan
Zoveel jaren hebben we elkaar moeten missen
En nu kunnen we elkaar af en toe blij maken
Mijn vader en moeder verheugen zich
Op de joodse paasbrunch die ik ze
Volgende week ga laten beleven
Bij leven en welzijn
Wat moet ik maken?!
In elk geval kibbesoep met matzeballen

Jezzebel,
Tussen water en water


Art: Pascale, feest-van-verlossing-zoveel-jaar-ballingschap-story

This entry was posted in @Work, Liefde gaat door de maag, Own Art, Thuis and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.