Tot in de eeuwigheid

De Eeuwige vervolgde:
De eerste dag is een oproep tot bijzondere wijding
Evenals de zevende dag
Een oproep die tot bijzondere wijding voor jullie moet zijn
Generlei werk mag daarop verricht worden
Slechts wat door een ieder gegeten kan worden
Dat alles mag voor jullie bereid worden
Houden jullie je aan het voorschrift van de matsoth
Want juist op deze dag
Heb Ik jullie tot-leger-gevormde groepen
Uit het land Egypte gevoerd
Daarom moeten jullie deze dag
Voor jullie komende geslachten
Als een eeuwige wet houden
In de eerste maand
Op de veertiende dag van de maand
’s Avonds
Tot de eenentwintigste van de maand
’s Avonds
Zeven dagen mag al wat gisting kan veroorzaken
Niet in jullie huizen gevonden worden
Want een ieder die enige chameets eet
Die zal van de gemeenschap van Jisraël
Worden afgesneden
Zowel een vreemdeling
Als iemand die in het land geboren is
Niets wat met chameets te maken heeft mogen jullie eten
In al jullie woonplaatsen zullen jullie matsoth eten
Moshé ontbood alle oudsten van Jisraël en zei tegen hen:
Haal of koop kleinvee voor jullie
Voor jullie families
En slacht het Pesach-offer
Jullie moeten een bundeltje hysop nemen
En het in het bloed dat in de schaal is dopen
Dan moeten jullie iets van het bloed dat in de schaal is
In aanraking brengen met de bovendorpel
En met de twee deurposten
En wat jullie zelf betreft:
Geen mens gaat de deur van zijn huis uit tot de morgen
Als de Eeuwige dan Egypte doortrekt
Om het te treffen
En het bloed aan de bovendorpel en aan de twee deurposten ziet
Dan zal de Eeuwige voorbijgaan
En de verdelger geen gelegenheid geven in jullie huizen te komen
En toe te slaan
Houden jullie je aan dit voorschrift
Als een wet voor jullie en jullie kinderen
Tot in de eeuwigheid
Als jullie dan in het land zult zijn gekomen
Dat de Eeuwige jullie geeft
Zoals Hij voorzegd heeft
Houd je dan aan deze eredienst
En als dan jullie kinderen tot jullie zeggen:
Wat betekent deze handeling?
Zeg dan:
Een Pesach-offer is het voor de Eeuwige
Omdat Hij de huizen van de kinderen van Jisraël
In Egypte is voorbijgegaan, passach
Toen Hij Egypte dodelijk trof
Maar onze huizen redde
Toen knielde het volk
En wierp zich in aanbidding neer
De kinderen van Jisraël gingen nu heen
En deden zoals de Eewige het Moshé en Aharon geboden had
Dat deden ze
Het gebeurde midden in de nacht
De Eeuwige trof dodelijk iedere eerstgeborene
In het land Egypte
Van de eerstgeborene van Far’o
Die op de troon zou zetelen
Tot de eerstgeborene van de gevangene
Die in de kerker zat
En iedere eerstgeworpene van het vee

Voor de liefhebbers:
The Prince of Egypt
Smiting of the First Born

Pesach is een belangrijk feest
Met op de eerste en de zevende dag groot feest
De dagen tussenin wordt er halve dagen gewerkt
In Israël
Veel nemen vrij
Gaan op pad
En langs de zee
Op de boulevard
Zie je de mensen genieten van hun vrijheid
Overal in de wereld wordt hetzelfde gegeten
Matzes
Met de symbolen die erbij horen
Op de seiderschotel staan ze uitgestald
Met erbij een schaaltje zout water
Voor de tranen die in Egypte vergoten zijn
Een ei als symbool van leven en dood
Een gebraden lamsbotje als herinnering aan het offerlam
Peterselie, karpas, dat gedoopt wordt in het zoute water
En staat voor hoop en vernieuwing
Mierik wortel en op een ander schaaltje bittere groente
Als herinnering aan de bittere tijd in Egypte
En charoset, een verrukkelijk zelfgemaakt mengsel
Appel, rozijn, kaneel, rode wijn, suiker en walnoten
Het moet er bruin als cement uitzien
Waarmee de slaven de piramides bouwden

Wie meer wil weten over de seiderschotel
Ik heb voor mezelf een mooie besteld
Voor als mijn ouders komen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eerst-nog-poetsen-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.