Offerlam

De Eeuwige zei tegen Moshé en Aharon
In het land Egypte aldus:
Deze maansvernieuwing geeft voor jullie
De aanvang van de maanden aan
De eerste van de maanden van het jaar
Zal zij voor jullie zijn
Spreek tot de gehele gemeente van Jisraël:
Op de tiende van deze maand
Zullen zij zich ieder een lam nemen
Voor iedere familie één lam
Voor ieder huisgezin
En als het gezin te klein is voor één lam
Dan neemt hij het met zijn buurman
Die het dichtst bij zijn huis woont
Naar evenredigheid van het aantal personen
Jullie moeten bij deze keuze van het lam
Rekening houden met de hoeveelheid die ieder eet
Jullie moeten een lam zonder gebrek nemen
Een mannetje in zijn eerste jaar
Jullie kunnen het nemen van de schapen of de geiten
Het moet bij jullie in bewaring blijven
Tot de veertiende dag van de maand
En dan moet de gehele verzamelde gemeente van Jisraël
Het in de namiddag slachten
Zij zullen van het bloed nemen
Het aanbrengen aan beide deurposten
En aan de bovendorpel
Aan de huizen waarin ze het zullen eten
Zij moeten het vlees in die nacht eten
In het vuur geroosterd
Met ongegiste broden
En met bittere kruiden
Erbij moeten ze het eten
Jullie mogen er niet van eten als het halfgaar is
Noch gaar gekookt in water
Maar alleen geroosterd in het vuur
Met kop, schenkels en ingewanden
Niets ervan mogen jullie overlaten tot de morgen
Wat er van overblijft tot de morgen
Moeten jullie verbranden
En zo moeten jullie het eten:
Jullie lendenen omgord
Schoenen aan de voeten
En jullie stok in de hand
In haast zullen jullie het eten
Een Pesach-offer is het voor de Eeuwige
Want Ik trek door het land Egypte
In deze nacht
En zal alle eerstgeborenen in het land Egypte dodelijk treffen
Van mens tot dier
En alle goden van Egypte zal Ik straffen
Ik, de Eeuwige
Dan zal het bloed voor jullie als teken dienen aan de huizen
Waarin jullie je bevinden
En als Ik het bloed zie
Zal Ik jullie voorbijgaan
(oe-pasach-ti)
Jullie zal geen dodelijke plaag treffen
Als Ik dodelijke slagen toe breng aan het land Egypte
Deze dag zal voor jullie een gedenkdag blijven
En jullie moeten hem als feest vieren voor de Eeuwige
Voor de komende geslachten moeten jullie hem
Als een eeuwige wet
Tot een feestdag maken
Zeven dagen moeten jullie matsoth eten
Niet gegiste broden
Maar reeds op de eerste dag
Moeten jullie alles wat gisting kan veroorzaken
Weggeruimd hebben uit jullie huizen
Want ieder die van de eerste tot de zevende dag chameets eet
Iets dat gegist is
Zo iemand zal uit Jisraël worden uitgeroeid

En zo krijgen de kinderen van Jisraël de eerste instructies
Hoe ze Pesach moeten vieren
Het Joods Paasfeest
Pesach betekent; aan voorbij gaan
De engel des doods gaat immers
Aan de huizen met het bloedoffer voorbij
En ook het christelijke Paasfeest Pasha is daar van afgeleid
In het Engels heet Pesach Passover
Van to pass over, voorbij gaan aan
In het Engels heet het offerlam the Paskal-lamb
Mijn naam betekent offerlam
Pittige naam
Haar bloed redt het volk
Zodra ik de betekenis wist
Vond ik het zwaar
In Israël zeiden ze dat ik het moest veranderen
Maar dat leek me geen goed plan
Dit is mijn naam
Zo is mijn lot

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: preparing-for-pesach-storyThis entry was posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.