De plagen

De Eeuwige had tegen Moshé gezegd:
Nog één plaag zal Ik over Far’o en over Egypte brengen
Daarna zal hij jullie van hier laten heengaan
Dan zal hij jullie volkomen uitdrijven van hier
Spreek toch ten aanhoren van het volk
Dat iedere man van zijn kennissenkring
En iedere vrouw van de hare
Zilveren en gouden voorwerpen zal vragen
De Eeuwige had er voor gezorgd dat het volk
In de ogen van de Egyptenaren goedgunstig beoordeeld werd
Bovendien stond Moshé in groot aanzien in het land Egypte
Zowel bij Far’o’s hovelingen als bij het volk
Moshé zei vervolgens:
Zo zegt de Eeuwige
Omstreeks middernacht trek ik door Egypte
Dan sterft iedere eerstgeborene in het land Egypte
Van de eerstgeborene van Far’o
Die op zijn troon zou zetelen
Tot de eerstgeborene van de slavin
Die achter de handmolen zit
Eveneens al wat het vee het eerst geworpen heeft
En er zal een luid gehuil in heel het land Egypte zijn
Zoals er nog nooit geweest is en zoals er nooit meer zal zijn
Maar tegen niemand van de kinderen van Jisraël
Zal een hond een tong roeren
Tegen mens, noch vee
Opdat jullie zullen weten
Dat de Eeuwige onderscheid maakt tussen Egypte en Jisraël
Dan zullen al deze
Uw dienaren
Onderdanig naar me toe komen
En zich voor mij neerbuigend zeggen:
Trek weg
U en al het volk dat u op de voet volgt
En daarna zal ik wegtrekken!
Toen ging hij van Far’o weg in laaiende woede
De Eeuwige had het Moshé gezegd:
Far’o zal niet naar je luisteren
Teneinde Mijn wonderen in het land Egypte
Nog groter te doen zijn
Moshé en Aharon hadden al deze wonderen
Voor Far’o verricht
Maar de Eeuwige had Far’o in zijn slechte voornemens gesterkt
Zodat hij de kinderen van JIsraël niet uit zijn land liet weggaan

Voor de liefhebbers:
Uit de film The Prince of Egypt
The Ten Plagues

De Eeuwige is Zich aan het voorbereiden
Op de laatste plaag
Die als de nacht over Egypte zal vallen
Moet je je voorstellen hoe verschrikkelijk
Iedere eerstgeborene sterft
En als je vader of moeder nog leeft
En de oudste thuis zijn
Zij ook
En ook van al het vee

In de ochtend praat ik met mijn moeder
Ik vraag of ze het leuk vindt met mijn vader
Brunch met Pasen bij mij
Hartstikke leuk!
Dat heeft ze nog nooit meegemaakt
In mijn vorige huis waren de trappen
Een te grote opgave voor hen
En in de coronajaren de trein voor mij
Nu ben ik me aan het suf prakkiseren
Hoe ik dat ga aanpakken
Vroeger thuis deden wij Paasontbijt
Weinig Joods
Al waren er altijd matzes
En in Israël is het heel iets anders
Ik denk dat het een mengelmoes wordt
Zoals ik
Oudste kind van een ondergedoken moeder
En een niet joodse vader

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, zo-vertellen-we-verhalen-story


This entry was posted in @home, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.