Vertel het jullie kinderen en kleinkinderen

De Eeuwige zei tegen Moshé:
Verschijn voor Far’o
Want daarom heb Ik de kwade ingeving
Van zijn hart het zwaarst doen wegen
Om Mijn wondertekens in zijn rijk te verrichten
En ook
Opdat ieder van jullie ten aanhoren van jullie kinderen
En kleinkinderen
Zult vertellen
Alles wat Ik Egypte aangedaan heb
En over de wondertekens die Ik bij hen heb verricht
Zodat jullie zult weten dat Ik de Eeuwige ben
Moshé en Aharon kwamen bij Far’o en zeiden hem:
Zo spreekt de Eeuwige
De God van de Hebreën
Hoe lang blijft u weigerachtig tegenover Mij
De mindere zijn?
Laat Mijn volk heengaan opdat ze Mij dienen!
Want blijft u weigeren Mijn volk te laten heengaan
Dan laat Ik morgen de sprinkhanen over uw grondgebied komen
Zij zullen zover men kan zien het land bedekken
Zodat men de grond niet meer kan zien
Zij zullen de rest van wat er gered is
En wat er van de hagel voor u is overgebleven opvreten
En alle bomen die bij u op het veld groeien kaal vreten
Uw huizen
En de huizen van uw hovelingen
En die van geheel Egypte
Zullen er zo vol van zijn
Zoals uw ouders noch uw grootouders
Het gezien hebben van de dag dat zij op aarde waren
Tot op de dag van heden
Hij keerde zich om en ging van Far’o weg
Toen zeiden de hovelingen van Far’o:
Tot hoe lang zal deze nog een valstrik voor ons blijven?
Laat die mensen weggaan
En laat ze de Eeuwige dienen
Beseft u dan nog niet dat Egypte ten onder gaat?
Men bracht Moshé en Aharon weer bij Far’o terug
En deze zei tegen hen:
Ga en dien de Eeuwige jullie God
Wie gaan er eigenlijk?
En Moshé zei:
Met onze jongeren en met onze ouderen gaan we
Met onze zonen en met onze dochters
Met ons kleinvee en met ons rundvee zullen we gaan
Want een feest voor de Eeuwige zal het voor ons zijn
Hij, Far’o, zei tegen hen:
De Eeuwige zal net zo min met jullie zijn
Als dat ik jullie zal laten gaan!
Het is toch duidelijk dat jullie iets kwaads in de zin hebben
Zo gaat het niet
Laat jullie mannen maar gaan
En de Eeuwige dienen
Want dat hebben jullie mij gevraagd!
En men joeg ze weg uit Far’o’s tegenwoordigheid
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Strek je hand uit over Egypte
Dat de sprinkhanen over het land Egypte zullen komen
En dat zij al het gewas zullen opvreten dat op het veld staat
Al wat de hagel heeft overgelaten
En Moshé strekte zijn staf over het land Egypte uit
En de Eeuwige liet een oostenwind over het land gaan
De hele dag
En de hele nacht
De ochtend brak aan en de oostenwind voerde de sprinkhanen mee

Wat heb je gedaan vandaag?
Ik heb nog wat plagen over het land Egypte uitgestrooid
Lekkere lunch voor mezelf gemaakt
En verder geborduurd

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, stormy-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.