Intiem close

De Eeuwige zei tegen Moshé
Zeg tegen Aharon:
Strek je handen met de staf uit
Over de stromen
De rivieren
En de meren
En laat de kikvorsen over het land
Naar boven komen
En Aharon strekt zijn hand uit over het water van Egypte
En de kikvorsen kwamen naar boven en overdekten het land Egypte
Maar hetzelfde deden de beeldschriftkundigen
Met hun toverkunsten
Ze lieten de kikvorsen over het land Egypte naar boven komen
Far’o ontbood Moshé en Aharon en zei:
Bidt tot de Eeuwige dat Hij de kikvorsen van mij
En mijn volk laat verdwijnen
Dan zal ik het volk wegsturen
Zodat zij voor de Eeuwige kunnen offeren
En Moshé zei tegen Far’o:
Houd de eer aan uzelf tegenover mij
Zeg maar wanneer ik voor u
En voor uw hovelingen
En voor uw volk
Moet bidden om de kikvorsen van u
En vanuit uw huizen te vernietigen
Zodat ze in de rivier zullen blijven
Hij zei:
Tegen morgen
Waarop hij, Moshé, zei:
Zoals u zegt
Opdat u zult erkennen dat er geen is als de Eeuwige
Onze God
De kikvorsen zullen verdwijnen van u
Van uw huizen
Van uw hovelingen
En van uw volk
Slechts in de rivieren zullen ze overblijven
Moshé en Aharon gingen weg van Far’o
En Moshé smeekte tot de Eeuwige over de kikvorsen
Dat wat hij Far’o had voorgesteld
En de Eeuwige deed naar het voorstel van Moshé
Zodat de kikvorsen wegstierven
Uit de huizen
Uit de voorhoven
En uit de velden
Bij hopen stapelde men ze op
Het land stonk er naar
Toen Far’o zag dat men weer wat vrijer kon ademen
Liet hij de kwade ingeving van zijn hart het zwaarst wegen
En luisterde niet naar hen
Zoals de Eeuwige voorspeld had
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Zeg tegen Aharon:
Strek je staf uit
En sla het stof van de aarde
En het zal in zandvlooien veranderen
In heel het land Egypte
Zo deden ze
Aharon strekte zijn hand uit met zijn stok
En sloeg het zand van de aarde
En op mens en dier waren zandvlooien
Het stof van de aarde werd één en al zandvlo in heel het land Egypte
De beeldschriftkundigen deden ook zo met hun toverkunsten
Maar de zandvlooien verdrijven
Dat konden ze niet
Dus bleven de zandvlooien op mens en dier

Thank God voor het beeldarchief
De tijdschriften heb ik weg moeten gooien
Met de verhuizing
Gelukkig al jaren bezig met plaatjes verzamelen
In dikke ordners
Daar kom ik de tijdschriften weer tegen
Israël
Amerika
Nederland
De bladen waar ik voor werkte
En waar ik mee te maken kreeg
En ik kwam de kunstenaars tegen
Sterke vrouwen
Marlène Dumas
Met zwarte handen en open boezem
Virginia Woolf
Oorspronkelijk zwartwit
Door een foutje van een printer
In prachtige zachte kleuren
Etty Hillesum
Intiem close
Niki de Saint Phalle
Met een wapen in haar handen
Recht op je gericht
Pretty in Pink
En de naam van de tentoonstelling
Outside in
Wat grappig
Mijn art teacher gaf me de opdracht
Inside out
De verhuizing heeft een gedeelte van mijn identiteit uitgewist
Het werk dat sneuvelde
Tijdschriften
Art
Maar in mijn beeldarchief
Heb ik het zaad
Waaruit mijn werk ontsproten is
Nu maak ik er een collage van
Op de glazen schuifdeur tussen
Huiskamer en slaapkamer

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de-kunst-heeft-me-bezeten-story


This entry was posted in @Work, Jezzebel for Dummies, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.