Rivier van bloed

Zo spreekt de Eeuwige:
Hierdoor zult u weten dat Ik de Eeuwige ben
Zie, Ik sla met de staf
Die Ik in mijn hand heb op het water in de Nijl
En het zal veranderen in bloed
De vissen in de Nijl zullen doodgaan
En de Nijl zal stinken
Vergeefs zullen ze proberen het water uit de Nijl te drinken
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Zeg tegen Aharon:
Neem je staf
Strek je hand uit over de wateren van Egypte
Over hun stromen
Hun zijrivieren
Hun meren
En al hun waterreservoirs
En het zal bloed worden
Dan zal er in heel het land Egypte bloed zijn
Zowel in de houten als in de stenen voorwerpen
Moshé en Aharon deden precies zoals de Eeuwige het had opgedragen:
Hij hief de staf op en sloeg het water dat in de Nijl was
Voor de ogen van Far’o en zijn hovelingen
En al het water in de Nijl werd in bloed veranderd
De vis in de Nijl ging dood
En de rivier stonk
Zodat de Egyptenaren geen water uit de Nijl konden drinken
Er was bloed in heel Egypteland
Maar de beeldschriftkundigen van Egypte deden hetzelfde met hun toverkunsten
En Far’o bleef sterk in zijn slechte voornemens
En luisterde niet naar hen zoals de Eeuwige voorspeld had
Far’o keerde zich om
En ging naar huis
En nam zich ook dit niet ter harte
Alle Egyptenaren groeven in de omgeving van de Nijl naar drinkwater
Want het water uit de Nijl was niet te drinken
Zo verliepen er zeven volle dagen nadat de Eeuwige op de Nijl geslagen had
Toen zei de Eeuwige tegen Moshé:
Verschijn voor Far’o en zeg hem:
Zo zegt de Eeuwige
Laat mijn volk heengaan
Opdat het Mij dient
En weigert u het te laten heengaan
Pas op, dan tref Ik heel uw grondgebied met een kikvorsenplaag
De hele Nijl zal krioelen van de kikvorsen
Die naar boven in uw huizen zullen komen
In uw slaapkamers
Op uw bedden
In de huizen van uw hovelingen
En in die van uw volk
Ook in uw ovens en bakkerstroggen
Ja, tegen u en tegen uw volk
En tegen al uw hovelingen zullen de kikvorsen opspringen

Voor de liefhebbers:
River of Blood
Uit The Prince of Egypt

Naargeestig weer
Over een paar uur is het lente
De bomen in mijn buurt beginnen uit te botten
Her en der al aarzelende bloesem
Het is opwindend om van dichtbij mee te maken
Vroeger aan zee
Zag ik alleen de narcissen langs de kant van de weg
Als ik door het Rode Kruis
Naar het ziekenhuis werd gebracht
Tijdens de pandemie
Het lijkt zo lang geleden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, longing-for-the-sun-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.