Als broers

Amram nam zich Jochéwed, zijn tante, tot vrouw
En bracht hen Aharon en Moshé voort
De levensjaren van Amram waren honderdzevenendertig jaar
De zonen van Jitshar:
Korach, Nefeg en Zichri
De zonen van ‘Oeziël:
Mishaël, Eltsafan en Sithri
En Aharon nam zich Elishewa’ tot vrouw
De dochter van ‘Aminadaw
De zuster van Naschon
En zij bracht hem Nadaw, Awiehoe,  El’azar en Ithamar voort
De zonen van Korach:
Assier, Elkanah en Awiasaf
Dit zijn de geslachten van de Korachieten
El’azar de zoon van Aharon nam zich één van de dochters van Poethiël tot vrouw
En zij bracht hem Pienechas voort
Dit zijn de hoofden van de stamhuizen van de Levieten naar hun geslachten
Dit zijn Aharon en Moshé tegen wie de Eeuwige gezegd heeft:
Laat de kinderen van Jisraël uit het land Egypte weggaan
In hun onderling groepsverband
Zij waren het die tot Far’o
De koning van Egypte hadden gesproken
Om de kinderen van Jisraël uit Egypte te laten weggaan
Diezelfde Moshé en Aharon
En het wat toen de Eeuwige het woord richtte tot Moshé in Egypte
Dat de Eeuwige tot Moshé zei:
Ik ben de Eeuwige
Spreek tot Far’o
De koning van Egypte
Al wat Ik tot jou zal spreken
Maar Moshé antwoordde de Eeuwige:
Ik ben immers niet goed van de tongriem gesneden
Hoe zou Far’o dan naar me willen luisteren!

Ik vind het mooi dat de torah deze eindeloze reeks van namen geeft
Het geeft aan dat ze belangrijk waren in hun tijd
En het belang van hun stam, de wortel
Je weet nu waar Aharon en Moshé vandaan komen
Hoe groot de omvang van de Hebreeërs is
Wat een volksverhuizing dat zou geven
Als alles en iedereen uit Egypte zou vertrekken
Maatschappij ontwrichtend
Niet vergeten, zij waren de bouwers van schoonheid
Zij maakten de kunst, de eerbetonen en piramides

Onder mijn raam wordt er geruzied in het Surinaams
Vrij indringend
Ze schreeuwen niet
Maar je hoort hoe ze het niet met elkaar eens zijn
Ik loop naar buiten
Twee mannen jaar of veertig
Ik draai me om loop weer naar binnen
Kijk nog even en zie dat een van de mannen me gezien heeft
Waar bemoeit die vrouw zich mee, misschien gedacht heeft
Maar ik dacht, ik zou jullie zo graag zachtjes met elkaar horen praten
Als vrienden
Als broers

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, shaping-my-future-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.