Laat Mijn volk gaan

Daarna kwamen Moshé en Aharon
En zeiden tegen Far’o:
Zo zegt de Eeuwige, de God van Jisraël:
Laat Mijn volk gaan
Opdat ze voor Mij een feest vieren in de woestijn
Far’o zei:
Wie is de Eeuwige
Naar wiens stem ik zou moeten luisteren
Om Jisraël te laten gaan?
Ik ken de Eeuwige niet
Evenmin zal ik Jisraël laten gaan!
Hierop zeiden zij:
De God der Hebreën is ons tegemoet getreden
Laat ons toch drie dagen de woestijn ingaan
En laat ons offeren voor de Eeuwige, onze God
Opdat Hij ons niet zal treffen met pest of zwaard
De koning van Egypte zei tegen hen:
Waarom, Moshé en Aharon, houden jullie het volk van zijn werk?
Vooruit, aan het werk!
Far’o zei:
Nu het gewone volk juist zo talrijk is
Willen jullie ze met de opgelegde arbeid doen ophouden
Die dag liet Far’o het volgende bevel uitgaan
Naar de slavendrijvers van het volk en hun opzichters:
Jullie moeten voortaan geen stro meer geven
Aan het volk om tichelstenen te maken
Zoals voorheen, laat ze zelf maar stro gaan opzoeken
Maar het hun voorgeschreven aantal tichelstenen
Dat ze voorheen moesten maken moet je hun opleggen
Je moet daar niets aan afdoen
Want het zijn luilakken
Daarom schreeuwen ze zo hard en zeggen:
Laat ons gaan en offeren aan onze God
Het werk moet voor deze mensen verzwaard worden
Zodat ze er mee bezig blijven
En zich niet met leugenpraat inlaten
Toen kwamen de slavendrijvers en de opzichters van het volk naar buiten
En zeiden tegen het volk:
Dit heeft Far’o gezegd:
Ik geef jullie geen stro
Jullie moeten het zelf maar gaan halen
Daar waar je het kunt vinden
Want niets wordt op jullie werk in mindering gebracht
Het volk verspreidde zich over het hele land Egypte
Om stoppels te gaan opzoeken
In plaats van het stro
De slavendrijvers drongen aan door te zeggen:
Maak jullie werk af
Dagelijks de dagtaak als toen er stro was!

De omstandigheden voor de kinderen van Jisraël
Verslechteren als Moshé en Aharon
proberen op het gemoed van Far’o te spelen
Drie dagen vrij voor een offering aan het hogere
Je kunt je voorstellen wat er gebeurt
Onder de kinderen van Jisraël
Zonder de inmenging van Moshé waren ze beter af

Vandaag een stralende dag
Zoveel wilde plannen
Ik heb gestemd
Twee keer op een vrouw
Zowel voor de Waterschappen als Provinciale Staten
Op dezelfde partij
Ik heb gesproken met de huisartsenpost
Met de praktijkondersteunster die het maar gedoe vindt
En meent dat ik naar haar toe moet komen
Want zo kost het te veel tijd
Het openbaarvervoer staakt
Ik kan niet bij haar komen
En of ze nu tijd aan mij uitrekt aan de telefoon
Of als ik bij haar in de spreekkamer zit
Lijkt mij om het even
Nieuwe belafspraak eind maart
Oi va voi, maak me gezond
Ik had nog zoveel plannen
Maar de energie is op
Morgen is het weer knudde
Regen en veel wind
En zo slepen we ons voort

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale: wel-in-het-zonnetje-gezeten-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.