Wonderlijk zorgelijk

Moshé ging terug naar Jether, zijn schoonvader
En zei tegen hem:
Laat me toch weggaan
Zodat ik kan terugkeren naar mijn broeders
Die in Egypte zijn en kan zien of ze nog leven
En Jithro zei tegen Moshé:
Ga in vrede!
De Eeuwige sprak tot Moshé in Midjan:
Ga terug naar Egypte want al de lieden
Die je naar het leven stonden zijn gestorven
Moshé nam zijn vrouw en zijn zonen
Liet ze op een ezel rijden
En keerde naar Egypte terug
De staf van God nam hij mee
De Eeuwige zei tegen Moshé:
Let erop, nu je op de terugweg naar Egypte bent
Dat je alle wonderen die Ik je ter beschikking heb gesteld
Ook voor Far’o zult verrichten
Al zal Ik hem ook sterken in zijn voornemen
Om het volk niet weg te zenden
Je zult tegen Far’o zeggen:
Zo zegt de Eeuwige
Mijn zoon, Mijn eerstgeborene is Jisraël
Ik zeg u: Laat mijn zoon gaan
opdat hij Mij dient
En weigert u hem te laten gaan
Dan dood Ik uw zoon
Uw eerstgeborene
Het gebeurde onderweg in het nachtverblijf dat de Eeuwige hem trof
En probeerde hem te doden
Maar Tsippora nam een scherpe steen
En sneed de voorhuid van haar zoon af
En wierp die voor zijn voeten terwijl ze zei:
Ja een bruidegom door bloed ben je me!
Hij liet hem met rust
Toen zei ze:
Een bruidegom door bloed met betrekking tot de besnijdenis
De Eeuwige zei tegen Aharon:
Ga Moshé tegemoet de woestijn in
Hij trof hem bij de berg van God en kuste hem
Moshé deelde Aharon alle woorden van de Eeuwige mee
Waarmee Hij hem gezonden had
En alle wonderen die Hij hen had opgedragen
Moshé ging met Aharon
En ze belegden een bijeenkomst
Met alle oudsten van de kinderen van Jisraël
En Aharon bracht alle woorden over
Die de Eeuwige tot Moshé gesproken had
En verrichtte alle wonderen voor de ogen van het volk
Het volk geloofde het
En toen ze hoorden dat de Eeuwige
Zich de Kinderen van Jisraël voor de geest geroepen had
En dat Hij hun ellende gezien had
Bogen zij en wierpen zich neer

Het is alweer een wonderlijk gedeelte van de torah
Ik heb vele vragen
Tsipporah besnijdt haar zoon Gershom zelf met een steen
Of is het Gershom?
Of wie?
Ook de rabbijnen zijn het er niet over eens
Wie hier meer over wilt weten:
Zippora at the inn
Ik begrijp er niet veel van
En als ik de editor was geweest
Had ik dit gedeelte eruit gesneden

Vandaag bloedtest gedaan
Aan het eind van de middag belt praktijkondersteuner
Ik mis de oproep
Maar op het antwoordapparaat:
Bloedwaarden wijken ‘iets’ af
Ze neemt deze week nog contact op
Om vier uur bel ik terug
De praktijk gesloten
En de ondersteuner is er niet op woensdag
Wat akelig dat ze je zo achterlaten
Alsof je je eigen kind met een steen moet besnijden
Omdat… ja waarom eigenlijk?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, riddles-of-life-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.