Haar Jeruzalem

In antwoord op God zei Moshé:
Misschien zullen ze me niet geloven
En niet naar mijn stem luisteren
Zullen ze zeggen;
De Eeuwige is je niet verschenen
Toen zei de Eeuwige tegen hem:
Wat heb je daar in je hand?
En hij zei:
Een staf
Hij zei tegen hem:
Werp die op de grond
Hij wierp hem op de grond
En het werd een slang
Waarvoor Moshé vluchtte
Maar de Eeuwige zei tegen Moshé:
Steek je hand uit en grijp hem bij zijn staart
Moshé stak zijn hand uit pakte hem beet
En in zijn hand werd hij weer een staf
Opdat zij zullen geloven dat de Eeuwige
De God van hun voorouders
De God van Awraham
De God van Jitschak
En de God van Ja’akov je wel is verschenen
Verder zei de Eeuwige hem nog:
Steek je hand eens tussen je kleren
Hij stak zijn tussen zijn kleren
En toen hij hem eruit trok was zijn hand melaats
Het leek wel sneeuw
Hij zei:
Steek je hand weer terug tussen je kleren
Hij stak zijn hand weer terug tussen zijn kleren
Trok hem eruit en hij was weer als zijn overige lichaam
Wanneer ze je nu niet willen geloven
En niet aan de bedoeling van het eerste teken gehoor willen geven
Dan zullen ze wel aan het laatste teken geloof hechten
En mocht het zijn dat ze ook niet in deze twee tekens willen geloven
En niet naar je stem willen luisteren
Neem dan van het water van de rivier
En giet het uit op het droge
Dan zal het water dat je uit de rivier hebt genomen
Bloed op het droge worden
Moshé zei tegen de Eeuwige:
Ik bid U mijn Heer
Ik ben geen man van het woord
Zomin gister als eergisteren
Evenmin sinds U tot Uw dienaar gesproken hebt
Het spreken valt me immers zwaar
Maar de Eeuwige zei tegen hem:
Wie heeft de mens een mond gegeven
Wie maakt hem stom of doof
Of scherp horend of ziende, of blind
Ben Ik het niet, de Eeuwige!
Nu dan, ga, Ik zal je in het spreken bijstaan
En Ik zal je leren wat je moet zeggen
Maar Moshé zei tegen Hem:
Ik bid U mijn Heer
Zend toch liever een ander
Nu werd de Eeuwige zeer boos op Moshé
En Hij zei:
Is je broer Aharon, de Leviet er niet?
Ik weet dat hij makkelijk spreekt
Hij komt je al tegemoet
En zal zielsblij zijn als hij je ziet
Dan moet jij tot hem spreken
En hem de woorden in de mond leggen
En Ik zal jou en hem in het spreken bijstaan
En jullie leren wat jullie moeten doen
Hij zal voor jou tot het volk spreken
Hij zal voor jou het spreekorgaan zijn
En jij zult voor hem de Goddelijke inspiratie zijn
En deze staf moet je in je hand nemen
Om daarmee de wonderen te verrichten

Dit gedeelte spreekt tot mijn verbeelding
Moshé die niet zo goed in spreken is
Krijgt de immense taak om heel het volk te overreden
Uit Egypte te vertrekken
En daarna Far’o te overtuigen de kinderen van Jisraël te laten gaan
De jongen die had moeten sterven
Door zijn moeder in een biezen mandje te vondeling werd gelegd
En daarna als een prins aan het hof van Far’o leefde
Uit de gratie viel
Een arme herder werd
En niet veel babbels had
Ga er maar aan staan

Flinke storm in Haarlem
De bomen met hun takken pril in de knop
Schudden in de wind
Hun schaduwen zwerven door mijn huis
Ik wacht op de eerste mooie lente dag
Ongeduldig
Zoveel plannetjes
Ondertussen ijveren mijn handen voort
Maken, creëren, scheppen en vormgeven
Haarlem is een mooie naam
Haar Jeruzalem

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, the-days-before-pesach-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.