Vreemdeling

Tsipporah kreeg een zoon
En Moshé noemde hem Gershom
Want, zei hij
Ik ben een ‘ger’ vreemdeling geworden
In een mij vreemd land
In deze lange tussentijd was de koning van Egypte gestorven
De kinderen van Jisraël zuchtten onder de dwangarbeid
Ze schreeuwden het uit
En hun hulpgeroep steeg van de werkplaatsen op tot God
God vernam hun angstgeschrei
En dacht aan Zijn verbond met Awraham
Met Jitschak en met Ja’akov
God hield het oog gericht op de kinderen van Jisraël
En God nam het zich ter harte

Moshé was herder bij het kleinvee
Van Jithro, zijn schoonvader, die priester van Midjan
Eens leidde hij het kleinvee tot achter de woestijn
En kwam bij de berg van God
Bij de Choréw
En een engel van de Eeuwige verscheen hem
In een laaiend vuur vanuit een doornstruik
Hij keek
Ja, de struik stond in volle vlam
Maar de struik werd niet verteerd!
En Moshé zei:
Laat ik er toch heen gaan
En kijken naar dit grootse schouwspel
Waarom verbrandt de doornstruik niet
Toen God zag dat hij opzij was gegaan om te kijken
Riep God hem vanuit de doornstruik en zei:
Moshé, Moshé
En deze zei:
Hier ben ik
Hij zei:
Kom niet dichterbij
Trek je schoenen uit
Want de plaats waarop je staat is heilige grond!
Hij zei:
Ik ben de God van je vader
De God van Awraham
De God van Jitschak en de God van Ja’akov
Toen verborg Moshé zijn gezicht
Want hij was bang om naar God te kijken
De Eeuwige zei:
Ik heb de ellende van mijn volk dat in Egypte is gezien
Hun geschrei om zijn slavendrijvers heb Ik gehoord
Ja, hun lijden heb ik Mij ter harte genomen
Daarom ben Ik afgedaald om het te redden
Uit de macht van de Egyptenaren
Om het te laten optrekken uit dit land
Naar een goed en uitgestrekt land
Een land overvloeiend van melk en honing
Naar de woonplaats van de Kena’aniet
De Chittiet, de Emoriet, de Periziet, de Chivviet en de Jewoesiet
Nu is dan het geschrei van de kinderen van Jisraël tot Mij gekomen
Eveneens heb ik de onderdrukking gezien
Waarmee de Egyptenaren hen kwellen
Welnu, ga dan, want Ik zend je naar Far’o
en voer Mijn volk, de kinderen van Jisraël, uit Egypte

Voor de liefhebbers uit The Prince of Egypt:
https://youtu.be/6ds9y3lJGig

Shabbat is voorbij
De week gaat beginnen
Shavuah Tov
Met veel gereis, bloedtesten en de tandarts
Ik zie er tegen op
Not to mention, ik moet nog belastingaangifte doen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, I-am-that-I-am-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.