Door hemelse ogen bekeken

Na verloop van tijd toen Moshé volwassen was geworden
En eens naar buiten ging naar zijn broeders
En naar hun dwangarbeid keek
Zag hij een Egyptische man
Een Hebreeuwse man slaan
Eén van zijn broeders
Hij keerde zich naar alle kanten
En toen hij gezien had dat er niemand was
Sloeg hij de Egyptenaar dood
En verborg hem in het zand
De volgende dag ging hij weer naar buiten
En daar waren twee Hebreeuwse mannen aan het vechten
En hij zei tot degene die ongelijk had:
Waarom sla je je naaste?
En deze zei:
Wie heeft je als heer en meester
En als rechter over ons aangesteld
Denk je mij te doden zoals je die Egyptenaar gedood hebt?
Moshé werd bang en dacht
Dus toch, de zaak is bekend!
Toen Far’o van dit geval hoorde
Wilde hij Moshé ter dood laten brengen
Maar Moshé vluchtte voor Far’o
En een woonplaats zoekende in het land Midjan
Ging hij bij de bron zitten
De priester van Midjan had zeven dochters
En deze kwamen water scheppen
En vulden de drinkgoten
Ten einde het kleinvee van hun vader te laten drinken
Maar de herders kwamen ze wegjagen
Toen stond Moshé op en kwam ze te hulp
En gaf hun kleinvee te drinken
Toen zij bij Re’oeël, hun vader, kwamen, zei hij:
Waarom komen jullie vandaag zo vlug?
En zij zeiden:
Een Egyptische man heeft ons gered
Uit de overmacht van de herders
Bovendien heeft hij nog water voor ons geschept
En heeft hij het kleinvee laten drinken
Toen zei hij tegen zijn dochters:
Waar is hij dan?
Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten?
Roep hem dat hij mee kan eten!
Moshé stemde er in toe om bij de man te blijven wonen
En deze gaf Moshé zijn dochter Tsippora tot vrouw

Ik was vroeg wakker
Om vier uur stond ik al naast mijn bed
Was fijn die diepe uren van de nacht
Ik ben een nieuw art project begonnen
Het decoreren van mijn appartement
Kleine kunstwerkjes in de vorm van collage
Geknipt, geplakt, geborduurd
Ook op internet wat plakplaatjes besteld
Het is verrukkelijk
Mijn huis wordt mijn thuis
In mijn eigen privé museum
Waar mijn ogen zich tegoed kunnen doen

Voor de liefhebbers
Through heaven’s eyes:

https://youtu.be/oG0a9WFkgzU

So how can you see what your life is worth
You can never see through the eyes of man
You must look at your life
Through heaven’s eyes
The answer will come
To him who tries
To look at his life
Through heaven’s eyes
And though you never know all the steps
You must learn to join the dance
Look at your life
Through heaven’s eyes

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, blossoming-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.