Shemoth

Dit zijn de namen van de zonen van Jisraël
Die naar Egypte kwamen
Met Ja’akov waren ze gekomen
Ieder met zijn huisgezin
Reoewén, Shim’on, Levie en Jehoedah
Jissachar, Zewoeloen en Benjamin
Dan en Naftalie, Gad en Asher
Alle directe afstammelingen van Ja’akov
Zeventig personen
Met Joséf die al in Egypte was
Joséf was gestorven
Al zijn broers
En dat hele geslacht
Maar de zonen van Jisraël waren vruchtbaar geweest
Ze hadden zich uitgebreid en vermeerderd
Zodat ze tot een buitengewoon machtige
Volksgemeenschap waren geworden
En het land was vol van hen
Er kwam een nieuwe koning aan het bewind over Egypte
Die Joséf niet gekend had
Hij zei tegen zijn volk:
Zie dat volk de kinderen van Jisraël wordt ons te veel
En te machtig
Laten we er toch verstandig tegen optreden
Zodat het niet nog meer wordt
Want dan zou het kunnen gebeuren
Dat als er nog een oorlog uit mocht breken
Dit volk zich bij onze vijanden zou voegen
Tegen ons zou strijden
En uit het land zou wegtrekken
Dus stelden zij er slavenopzichters over aan
Om het door zware lasten te onderdrukken
Zo bouwde het voorraadsteden voor Far’o
Pithom en Ra’amses

De woorden klinken zo akelig actueel:
Te veel en te machtig
Laten we er verstandig tegen optreden
Willen jullie meer of minder
Van dit volk

Deze ochtend vroeg wakker
Ik moet lachen om slappe series
Anger Management
Met Martin en Charlie Sheen
Afleveringen van 2012 tot 2014
Cliché’s, seksistisch en stereotypen
Toch wel leuk
De politieke praatshows kan ik niet goed meer hebben
Jinek en Op1

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: strange-world-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.