Onderdrukking

Hoe meer ze het volk van Jisraël onderdrukten
Des te meer vermeerderde het zich
En des te meer breidde het zich uit
Zodat men een afkeer
Van de kinderen van Jisraël kreeg
En des te meer de Egyptenaren
De kinderen van Jisraël slopend slavenwerk lieten doen
Bitter maakte ze hen het leven
Door zwaar werken in leem en tichelstenen
En door allerlei werk op het veld
Allerlei door hen te verrichten werk
Dat zij hen als slopend werk oplegden
En de koning van Egypte zei tegen de Hebreeuwse vroedvrouwen
Van wie de ene Shifra heette en de andere Poe’a:
Als jullie de Hebreeuwse vrouwen behulpzaam bent
Bij het kinderen krijgen
Moeten jullie op de geboortestoel letten
Als het een zoon is moeten jullie hem doden
Maar als het een dochter is
Mag ze blijven leven
Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God
En deden niet zoals de koning van Egypte ze had opgedragen
Ze lieten de jongetjes in leven
Nu ontbood de koning van Egypte de vroedvrouwen
En zei tegen hen:
Waarom hebben jullie de jongetjes laten leven?
De vroedvrouwen zeiden tegen Far’o:
Ja, de Egyptische vrouwen zijn niet als de Hebreeuwse
Die zijn vol levenskracht
Vóór de vroedvrouw er bij komt
Hebben ze al gebaard
God liet het de vroedvrouwen goed gaan
Nu het volk zich vermeerderde
En zeer machtig werd
En bovendien
Omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden getoond
Schonk Hij ze gezinnen
En Far’o gebood zijn hele volk:
Elke zoon die geboren wordt
Moet je in de rivier werpen
En elke dochter mag je laten leven

Hier begint het gedonder al
Als het om onderdrukking gaat
Gaan ze morrelen aan de samenstelling van je gezin
Wordt er als God bepaald
Wie mag leven
Wie moet sterven
Wie mag komen
En wie moet gaan

Het plan was energiek
Het werd rommelen
Met kunst bezig zijn
Tekenen en bladeren
Boodschappen worden morgen thuis bezorgd
Het is me te koud

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, we-gaan-door-met-kunst-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art, Thuis and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.