Witte Nacht

Toen de broers van Joséf
Zich er rekenschap van gaven
Dat hun vader gestorven was
Zeiden ze:
Misschien zal Joséf ons vijandig gezind worden
En gaat hij ons al het kwaad
Dat wij hem hebben aangedaan vergelden
Dus gaven ze opdracht dat men tot Joséf zou zeggen:
Uw vader heeft voor zijn dood de volgende opdracht gegeven:
Zo moeten jullie tegen Joséf zeggen:
Ach, vergeef toch de misdaad
En de zonde van uw broers
Want al hebben ze u kwaad gedaan
Vergeef toch de misdaad van hen
Die de dienaren zijn van de God van uw vader
En Joséf huilde toen men tot hem sprak
Toen gingen ook zijn broers
En vielen voor hem neer en ze zeiden:
We zijn bereid slaven voor u te zijn
Maar Joséf zei tegen hen:
Wees niet bang
Neem ik soms Gods plaats in?
En jullie hadden misschien iets kwaads tegen mij in de zin
Maar God heeft het ten goede gekeerd
Zodat Hij kon doen als op deze dag:
Een groot volk in leven houden
Welnu, wees niet bang
Ikzelf zal jullie
En jullie kleine kinderen verzorgen
Hij troostte hen
En sprak hen naar het hart
Joséf bleef in Egypte
Hij en het gezin van zijn vader
En Joséf leefde honderdtien jaar
En van Efrajim zag Joséf kinderen tot in het derde geslacht
ook de kinderen van Machir
De zoon van Menashé
Werden op Joséfs knieën geboren
Joséf zei tegen zijn broers:
Ik ga sterven
God zal zeker aan jullie denken
En jullie uit dit land doen optrekken
Naar het land
Dat Hij onder ede heeft beloofd
Aan Awraham, Jitschak en Ja’akov
Toen liet Joséf de zonen van Jisraël de volgende eed afleggen:
Wanneer God aan jullie zal denken
Dan moeten jullie mijn gebeente van hier meevoeren
Joséf stierf honderdtien jaar oud
Men balsemde hem
En hij werd in een kist gelegd in Egypte

Dit is het laatste verhaal van Beresjiet (Genesis);
In het begin
Het volgende boek van de Torah is Shemoth (Exodus);
Namen
Omdat het met de namen van de zonen van Ja’akov begint
Het gaat over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte
Vandaag is het Poeriem, Lotenfeest
Waarin het lot van het joodse volk beslist wordt
Door koningin Esther
Het is gebruikelijk zo dronken te worden
Dat je het verschil tussen Mordechai en Haman
De goede en de kwade, niet meer weet
In Tel Aviv was het afgelopen nacht laila lavan
Een witte nacht zonder slaap

Ik heb geen idee welk gedeelte
Er in synagoge wordt opgelezen
Ik loop waarschijnlijk hopeloos achter
Elke dag een klein stukje
Over vier weken is het Pesach
Dan vieren we dat we als slaven uit Egypte trokken
Exodus
De uittocht

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, poeriem-party-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.