Levensdoel

Alle zonen van Ja’akov
Zijn de stammen van Jisraël
Twaalf
En dit is wat hun vader tot hen sprak
Toen hij hen zegende
Ieder van hen zegende hij
Met de voor hem geëigende heilwens
Ook gaf hij hen een opdracht
En zei tegen hen:
Ik word nu verenigd met mijn volksgenoten
Begraven jullie me bij mijn voorvaderen
In de spelonk die het veld
Van ‘Efron, de Chittiet is
In de spelonk
Die zich bevindt in het veld Machpélah
Dat tegenover Mamré in het land Kena’an ligt
Welk stuk land Awraham van ‘Efron, de Chittiet
Gekocht heeft als en begraafplaats
In eeuwig eigendom
Daar heeft men Awraham
En zijn vrouw Sarah begraven
Daar heeft men Jitschak en Riwkah begraven
En daar heb ik Leah begraven
Het door koop van de zonen van Cheth verkregen land
Met de spelonk die erin is
Toen Ja’akov de opdracht aan zijn zonen beëindigd had
Trok hij zijn voeten weer terug op het bed
Overleed en werd verenigd met zijn volksgenoten

Ik was bij de vroegere onderbuurvrouw
Zij heeft een prachtig tijdelijk huis gekregen
Voormalige boswachterswoning
Van Natuurmonumenten
Waarin geleefd is
Zoveel mooie geheime hoeken
Kamers, ruimtes
Het zou mijn hart pijn doen
Om het na de zomer los te moeten laten
Ik heb gewenst dat ze alle seizoenen mag meemaken
In haar Hans en Grietje-huisje
Maar ze wil reizen
Loslaten, de wereld verkennen
Nu denkt ze over wat het doel van haar leven is
Maar een doel lijkt me zo hoog gegrepen
Een leven heeft geen doel

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, waarheid-van-het-universum-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.