Oude dag

Nadat dit gebeurd was zei men tegen Joséf:
Uw vader is ziek
Waarop hij zijn beide zonen Menashé en Efrajim
Met zich meenam
Toen men aan Ja’akov het bericht doorgaf en zei:
Daar komt uw zoon Joséf naar u toe
Spande hij zich in om in bed op te zitten
Ja’akov zei tegen Joséf:
God de Almachtige is mij in Loez
In het land Kena’an verschenen en zegende mij
Hij zei tegen mij:
Ik zal je vruchtbaar maken
En je talrijk doen zijn
En je doen worden tot een verzameling van volkeren
En dit land geef Ik aan je nakomelingen
Als een eeuwig bezit
Nu dan, je twee zonen die in Egypte geboren zijn
Voordat ik bij je naar Egypte kwam zijn van mij
Efrajim en Menashé zullen als Reoewén en Shim’on voor mij zijn
De kinderen die je na deze kunt krijgen zullen voor jou zijn
Ten name van hun broers zullen zij in hun erfdeel genoemd worden
En wat mij betreft
Toen ik in Padan-Aram kwam
Is mij Rachél onderweg ontvallen
In het land Kena’an
Nog slechts op een landmijl afstand van Efrath
En ik moest haar daar begraven
Aan de weg naar Efrath, dat is Beth-Lechem
Nu zag Jisraël de zonen van Joséf en hij zei:
Wie zijn dat?
En Joséf zei tegen zijn vader:
Mijn zonen zijn het
Die God mij hier gegeven heeft
Daarop zei hij:
Breng ze naar me toe
Opdat ik ze zal zegenen
Jisraëls ogen waren verzwakt door ouderdom
Hij kon ze niet zien
Hij bracht ze dichterbij, kuste en omhelsde ze
Toen zei Jisraël tegen Joséf:
Dat ik jou nog zou aanschouwen
Heb ik niet voor mogelijk gehouden
En nu heeft God me ook nog je nakomelingen doen zien
Joséf liet ze van zijn knieën afgaan
En boog zich neer
Zijn gezicht ter aarde

Deze ochtend zat ik al vroeg bij de bushalte
Later dan de dienstregeling
Kwam een bus voorbij
Geen dienst stond voor op
Ik gebaarde met mijn armen
Wat is dit nu
En de chauffeuse gebaarde terug
Met hetzelfde gebaar
Schouders ophalend
Ze kon er ook niets aan doen
Op de telefoon zag ik
Dat er opnieuw gestaakt werd

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, morgen-op-stap-story
This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.