Tranen

Joséfs huismeester zei tegen hen:
Vrede zij met u
Vrees niet
Uw God en de God van uw vader
Heeft een schat in uw voederzakken verborgen
Uw geld is in mijn bezit gekomen
Ook liet hij Shim’on vrij
En bracht hem bij hen
De man bracht de mannen in het huis van Joséf
Gaf water
Zodat ze hun voeten konden wassen
En voer voor hun ezels
Ze legden het geschenk gereed
In afwachting van de komst van Joséf in de middag
Want ze hadden gehoord dat ze daar de maaltijd zouden houden
Toen Joséf thuiskwam brachten ze hem het geschenk
Dat zij bij zich hadden naar binnen
En wierpen zich ter aarde
Hij informeerde naar hun welstand en zei:
Maakt uw oude vader het goed?
Waar jullie over gesproken hebben
Leeft hij nog?
En zij zeiden:
Het gaat uw dienaar
Onze vader goed
Hij is nog in leven
Zij bogen het hoofd en wierpen zich neer
Hij sloeg zijn ogen op
Zag Binjamin
Zijn broer
De zoon van zijn moeder en zei:
Is dat jullie jongste broer
Van wie jullie mij gesproken hebben?
En hij zei:
God zij je genadig mijn zoon
Toen ging Joséf snel heen
Want tot diep in zijn binnenste laaide het gevoel voor zijn broer op
Hij moest het uitschreien
Ging zijn kamer binnen
En daar huilde hij
Daarna waste hij zijn gezicht
Ging naar buiten
En zich bedwingend zei hij:
Dien de maaltijd op
En men diende hem apart op
En hun apart
En de Egyptenaren die met hem aten apart
Want de Egyptenaren kunnen niet met de Hebreeërs maaltijd houden
Want dat is iets afschuwelijks voor de Egyptenaren
En zo aten ze voor hem:
De eerstgeborene
Zoals het de eerstgeborene toekomt
En de jongste naar zijn jeugd
Verbaasd keken ze elkaar aan
Van wat voor hem stond brachten zij gerechten naar hen aan
Maar de portie van Binjamin was vijf maal zo groot als die van elk van hen
Ze dronken
En werden dronken met hem

Vandaag werd ik er heel verdrietig van
Alles
Het was weer worstelen met de schilderijen
Schade bekijken
Vier werken opnieuw ingepakt
De grote schilderijen met slechts een laken erover
In de berging
Het mozaïek beschadigd
Nog niet droog
Hopelijk snel
Dat die eyesore niet meer
Confronterend uitgevloerd in mijn huiskamer ligt

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, eyesore-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.