Moge je woorden waar zijn

Joséf zette zijn broers drie dagen tezamen
In verzekerde bewaring
En op de derde dag zei Joséf tegen hen:
Doe dit
Opdat jullie in leven blijven
Ik vrees God
Als jullie eerlijke mensen zijn
Blijft één van jullie broers gevangen
In het huis van bewaring
Waar jullie nu zijn
En jullie gaan het koren wegbrengen
Bestemd voor de honger van jullie huisgezinnen
En breng dan jullie jongste broer naar mij toe
Zodat jullie woorden waar zullen blijken
En jullie niet zullen sterven
En zo deden ze
En tot elkaar zeiden ze:
We hebben inderdaad schuld tegenover onze broer
Wiens doodsangst wij gezien hebben toen hij ons smeekte
En wij niet naar hem geluisterd hebben
Daarom is deze ellende over ons gekomen
In antwoord hierop zei Reoewén tegen hen:
Heb ik jullie niet gezegd?
Bezondig je niet aan het kind
Maar jullie wilden niet luisteren
En inderdaad wordt nu zijn bloed opgeëist
En zij wisten niet dat Joséf het verstond
De tolk was immers hun tussenpersoon
Hij keerde zich van hen af en huilde
Daarop kwam hij bij hen terug
Sprak met hen
Nam Shim’on van hen weg
En liet hem voor hun ogen in de boeien slaan
Joséf gaf bevel om hun graanzakken met koren te vullen
En om hun geld ieder in zijn zak terug te geven
En om hen proviand voor onderweg mee te geven
En zo deed men voor hen
Ze tilden hun koren op hun ezels
En gingen vandaar weg
Toen er één in de herberg zijn zak opende om zijn ezel voer te geven
Zag hij zijn geld
Dat lag daar bovenop in zijn voederzak!
En hij zei tegen zijn broers:
Mijn geld is weer terug
En nog wel boven in mijn voederzak
Het hart klopte hen in de keel
En vol schrik zeiden ze tegen elkaar:
Wat heeft God daar met ons gedaan?

Dit is een ernstige zaak
Want als het geld weer terug is
Kan Joséf zijn broers van diefstal verdacht maken

De verhuizing was een traumatische ervaring
Alles wat er bij kwam kijken
Alles dat ik moest weggooien
Achterlaten
Kapot ging
Ik ben nog steeds de brokken aan het opruimen
Afscheid nemen doet pijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, levenswerk-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.