Mijn grijze hoofd

De broers van Joséf
Kwamen bij hun vader Ja’akov
In het land Kena’an
En vertelden hem alles
Wat hun was overkomen:
Die man
De heer van het land
Heeft ons zeer bars aangesproken
En hield ons voor verspieders van het land
Toen zeiden wij hem:
Eerlijke mensen zijn wij
Nooit zijn wij verspieders geweest
Met twaalf waren wij
Zoons van onze vader
Die éne is er niet
En de jongste is op het ogenblik bij zijn vader
In het land Kena’an
Waarop die man
De heer van het land ons zei:
Daaraan zal ik het weten
Of jullie eerlijke mensen zijn
Eén van jullie broers laten jullie bij mij
Neem wat bestemd is voor de honger van jullie huisgezinnen mee
En ga weg
En als jullie dan jullie jongste broer naar me toebrengen
Dan zal ik weten dat jullie geen verspieders zijn
Maar dat jullie eerlijke mensen zijn
Jullie broer geef ik jullie dan terug
En jullie mogen in het land rondtrekken
Toen zij hun zakken leeg maakten
Was daar ieders geldbuidel in zijn zak
En toen zij hun geldbuidels zagen
Zij en hun vader
Werden zij zeer bang
En hun vader Ja’akov zei tegen hen:
Jullie maken mij kinderloos
Joséf is er niet
En Shim’on is er niet
En Benjamin willen jullie me afnemen
Mij overkomt dit alles
Hierop zei Reoewén tegen zijn vader:
Mijn twee zonen mag u doden
Als ik hem niet bij u terug breng
Stel hem onder mijn verantwoording
En ik zal hem u terugbrengen
Maar hij zei:
Mijn zoon gaat niet met jullie daarheen
Want zijn broer is dood
En hij alleen bleef over
Mocht hem een ongeluk overkomen
Op de reis die jullie zullen maken
Dan laten jullie mijn grijze hoofd
In diepe ellende grafwaarts dalen

Er is de legionellabacterie aangetroffen
In het appartementencomplex waar ik woon
Morgen komen ze nieuwe douchekop met filter brengen
En zoeken ze naar de bron van de besmetting
De legionellabacterie verspreidt zich
Net als corona in minuscule waterdruppeltjes
En je krijgt hoge koorts en longontsteking
Hoe gaan ze dat doen met de kraan in mijn keuken?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, wanneer-is-het-veilig-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.