Fijn linnen

Joséf zei tegen Far’o:
Welnu, laat Far’o naar een wijs en verstandig man uitzien
En laat hij die aanstellen over het land Egypte
Laat Far’o actief zijn
En beambten aanstellen over het land
En hij moet het land Egypte in de zeven jaren van overvloed
Een vijfde deel laten opbrengen
Zij moeten al het voedsel van die komende goede jaren verzamelen
En koren opslaan onder beheer van Far’o
Om het als proviand in de steden te bewaren
Dat eten zal als voorraad dienen in het land
Om in de zeven hongersnoodsjaren
Die er in het land Egypte zullen zijn
Het land niet te gronde te laten gaan door de hongersnood
Deze redenering droeg de goedkeuring weg van Far’o
En al zijn dienaren
En Far’o zei tegen zijn dienaren:
Zou er wel iemand gevonden kunnen worden als deze
Die de goddelijke geest in zich heeft?
Toen zei Far’o tot Joséf:
Nadat God u dit alles heeft te kennen gegeven
Is er immers niemand zo verstandig en wijs als u
U zult over mijn huis aangesteld worden
En naar uw bevel richt zich heel mijn volk
Alleen in de rechten van de troon ben ik uw meerdere
Verder zei Far’o tegen Joséf:
Zie, ik stel u aan over het hele land Egypte
Far’o trok zijn ring van zijn eigen hand
En deed die aan Joséfs hand
Hij kleedde hem in fijn linnen
En deed hem de gouden ambtsketen om de hals
Hij liet hem rijden in zijn tweede staatsiekoets
En men riep voor hem uit:
Knielt!
Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte
Far’o zei tegen Joséf:
Ik ben Far’o
Maar buiten u om zal niemand zijn hand of voet opheffen
In heel het land Egypte
Far’o gaf Joséf de naam Tsafenath-Pa’neach
En gaf hem Asenath tot vrouw
De dochter van Poti-Féra
Priester van On
En Joséf trok er op uit door het land Egypte

Twee werken schoongemaakt
En ingepakt
Daarna werd ik er moedeloos van
De boel ligt nog steeds te drogen
De werken op de grond
Zwaar beschadigd
Ik wil repareren
Nieuwe werken
Op het oude afgebladderde maken
Maar misschien moet ik ze weggooien
Goed beginnen
Op nieuw linnen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, god-zal-me-kraken-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.