Ramen en deuren open

Eens nadat dit alles gebeurd was
Begingen de schenker en de bakker van de koning van Egypte
Een overtreding tegenover hun heer, de koning van Egypte
En daar Far’o woedend was op zijn twee hofdignitarissen
Op de voornaamste van de schenkers
En de voornaamste van de bakkers
Stelde hij ze in verzekerde bewaring
In het huis van de overste van de lijfwacht
In dezelfde gevangenis
Waar Joséf gevangen werd gehouden
De overste van de lijfwacht
Stelde Joséf over hen aan
En deze bediende hen
Zij waren een tijdlang in het huis van bewaring
Toen ze beiden een droom hadden
Ieder zijn eigen droom
In dezelfde nacht
Ieder zijn droom met een eigen duiding
De schenker en de bakker van de koning van Egypte
Die in de gevangenis gevangen werden gehouden
En toen Joséf ’s morgens bij hen kwam
En zag dat ze terneergeslagen waren
Vroeg hij de hofdignitarissen van Far’o
Die bij hem in het huis van bewaring waren
Het huis van zijn heer:
Waarom staat jullie gezicht zo somber vandaag?
En ze zeiden hem:
We hebben een droom gehad
En niemand is er die hem kan duiden
Hierop zei Joséf:
Zijn de uitleggingen niet aan God?
Vertel het mij maar
Toen vertelde de voornaamste der schenkers aan Joséf en zei hem:
In mijn droom staat er een wijnstok voor me
En aan de wijnstok drie ranken
Terwijl hij in bloei gekomen was
Kwamen er ook knoppen aan
En waren zijn trossen al vol met rijpe vruchten
Ik had Far’os beker in mijn hand
Nam de druiven
Perste ze uit in de beker van Far’o
En overhandigde de beker aan Fa’o

Ik heb alle schilderijen door heel mijn huis liggen
Uitgepakt, aangetast, sommige beschimmeld
Doek en of lijst aangevreten door het water
Nu liggen ze te drogen
Vele zware kunstboeken er bovenop
Om ze niet krom te laten trekken
Ramen en deuren open
En een fijn zonnetje
Ik weet niet hoe lang het gaat duren
Dat ik tijgerend door een kunsthindernissenbaan
Van de huiskamer naar de wc
Van de keuken naar de slaapkamer
Weer terug naar de wc moet sluipen en kruipen
Ze moeten in en in droog zijn voordat ik ze opnieuw kan inpakken
En in de extra berging zetten
Mogen ze zo goed mogelijk overleven
Voor het nageslacht
Vruchten van mijn lege schoot

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, teleurgesteld-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.