Josef de dromer

Ja’akov woonde in het land
Waar zijn vader zich had opgehouden:
In het land van Kena’an
Dit is de familiegeschiedenis van Ja’akov:
Joséf zeventien jaar oud
Was met zijn broers herder bij de schapen
Hij was nog maar een jongen
Toen hij bij de zonen van Bilhah
En de zonen van Zilpah was
De vrouwen van zijn vader
En Joséf bracht boze praatjes over hen
Aan zijn vader over
Jisraël hield meer van Joséf
Dan van al zijn zonen
Omdat hij een zoon was
Die hij op z’n oude dag gekregen had
En hij had een kleurig gewaad voor hem gemaakt
Toen nu de broers zagen dat hun vader
Van hem meer hield dan van al zijn broers
Haatten zij hem
En hadden geen vriendelijk woord voor hem over
Eens had Joséf een droom en vertelde die aan zijn broers
Waardoor ze hem nog meer gingen haten
Want hij zei tegen hen:
Luister toch eens naar deze droom die ik gehad heb!
Stel je voor
We waren aan het schoven binden midden op het veld
En daar ging mijn schoof overeind staan
En bleef ook staan en zie:
Jullie schoven schaarden zich daar rondom
En bogen voor mijn schoof
Toen zeiden zijn broers:
Wil je soms koning over ons worden?
Wil je misschien over ons heersen?
En zij gingen hem nog meer haten
Vanwege zijn droom en zijn praatjes
Een andere keer had hij weer een droom
Die aan zijn broers vertelde:
Kijk, zei hij, ik heb weer een droom gehad
En daar waren de zon en de maan en de elf sterren
Die zich voor mij neerbogen
Hij vertelde het zijn vader en zijn broers
Zijn vader berispte hem en zei hem:
Wat is dat voor en droom die je gehad hebt?
Dacht je dat wij, ik, je moeder, je broers
Ons tot op de grond voor je zouden neerbuigen?
Zijn broers werden jaloers op hem
Maar zijn vader hield het voorval in gedachten

Joséf de dromer
Lievelingetje van zijn vader
Met een mooie mantel
En opgeblazen praatjes
Die hij niet voor zich kon houden

Vandaag naar de markt geweest
Dat is misschien te breed uitgemeten
Over de markt gefietst
Gun mezelf het geduld niet om langs de kraampjes te lopen
In de rij te staan
En te dingen naar de dingen die ik wil hebben
Ik dwaal dus toch liever door de supermarkt
In mijn woonwijk
Op iedere straathoek wel één

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, kleine-dromen-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.