Fokker van muilezels

En dit zijn de zonen van Oholiwamah, vrouw van ‘Esav
Stamvorst Je’oesh
Stamvorst Ja’lam
Stamvorst Korach
Dit zijn de stamvorsten van Oholiwamah, dochter van ‘Anah, vrouw van ‘Esav
Dit zijn de zonen van ‘Esav en dit zijn hun stamvorsten:
Dat is Edom
Dit zijn de zonen van Se’ir, de Chorieten, inwoners van het land:
Lotan, Showal, Tsiw’on en ‘Anah
En Dishion, Étser en Dieshan
Dit zijn de stamvorsten van de Chorieten, de zonen van Se’ir in het land Edom
De zonen van Lotan waren:
Chori en Heman
En Lotans zuster was Timna’
En dit zijn de zonen van Showal:
‘Alvan en Manachath en ‘Ewal, Shefo en Onam
En dit zijn de zonen van Tsiw’on:
Ajjah en ‘Anah, dat is dezelfde ‘Anah
Die in de woestijn het fokken van muilezels uitvond
Toen hij de ezels van zijn vader Tsiw’on weidde.
En dit zijn de kinderen van ‘Anah:
Dishon en Oholiwamah, dochter van ‘Anah
Dit zijn de zonen van Dieshan:
Chemdan, Eshjbam, Jithran en Keran
Dit zijn de zonen van Étser:
Bilham, Za’avan en ‘Akah
Dit zijn de zonen van Dieshan:
‘Oets en Aran
Dit zijn de stamvorsten van de Choriten:
Stamvorst Lotan
Stamvorst Showal
Stamvorst Tsiw’on
Stamvorst ‘Anah
Stamvorst Dishon
Stamvorst Étser
Stamvorst Dieshan
Dit zijn de stamvorsten van de Chorieten
Gerangschikt naar hun stamhoofden In het land Se’ir
En dit zijn de koningen die geregeerd hebben in het land Edom
Voordat er een koning regeerde over de kinderen van Jisraël
In Edom regeerde Bela’, de zoon van Be’or en de naam van zijn stad was Dinhawah
Bela’ stierf
En in zijn plaats werd Jowaw, de zoon van Zerach uit Botsrah koning
En toen Jowaw stierf werd Choesham uit het Temanietenland koning
Choesham stierf en in zijn plaats kwam Hadad, zoon van Bedad, aan de regering
die Midjan in de velden van Moab versloeg
De naam van zijn stad was Avieth
Toen Hadad stierf werd in zijn plaats Samlah uit Masrékah koning
Ook Samlah stierf en in diens plaats regeerde Shaoel van Rechowoth aan de rivier
Shaoel stierf en in zijn plaats werd koning Ba’al Chanan, de zoon van ‘Achbor
Toen Ba’al Chanan de zoon van ‘Achbor stierf regeerde in zijn plaats Hadar
De naam van zijn stad was Pa’oe
En zijn vrouw heette:
Mehetawél, dochter van Matréd, dochter van Mé-Zahaw
En dit zijn de namen van de stamhoofden van ‘Esav
Volgens hun familie, naar hun plaatsen
Met name genoemd:
Stamhoofd Timna’
Stamhoofd ‘Alvah
Stamhoofd Jethéth
Stamvorst Kenaz
Stamvorst Elah
Stamvorst Pinon
Stamvorst Kenaz
Stamvorst Téman
Stamvorst Miwtsar
Stamvorst Magdieël
Stamvorst ‘Iram
Dit Zijn de stamvorsten van Edom
Naar hun nederzettingen
In het land dat zij in bezit hadden genomen
Dit is ‘Esav, de stamvader van Edom

Ik weet niet waarom er zo’n lange lijst met afstammelingen van ‘Esav wordt gegeven
Er zijn wel verklaringen voor
Ik ga er vanuit dat het belangrijk moet zijn
Dat de afstammelingen van ‘Esav talrijk en machtig waren

De plannen waren weer groter dan de energie
Jammer genoeg
Dus verder dan de vuilnis buitenzetten kwam ik niet
Douchen en het bed verschonen
Koken
Was draaien
Tekenen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, groot-in-kleine-beetjes-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.