Nauwelijks

Dit is de familiegeschiedenis van ‘Esav, dat is Edom
‘Esav nam zijn vrouwen van de meisjes van Kana’an:
Adah, dochter van Elon de Chittiet
En Oholiwamah, dochter van ‘Anah, dochter van Tsiw’on, de Chivviet
Ook Basemath, dochter van Jishma’él, zuster van Newajoth
‘Adah schonk ‘Esav een kind;
Elifaz
En Basemath bracht Re’oeël voort
En Oholiwamah bracht voort:
Je’oesh, Ja’lam en Korach
Dit zijn de zonen van ‘Esav
Die hem in het land Kena’an geboren werden
‘Esav nam zijn vrouwen
Zijn zonen en dochters en al zijn huisgenoten
Met zijn kudden, zijn vee en al zijn bezit
Dat hij in het land Kena’an verkregen had
En ging naar een land uit de gezichtskring van zijn broer Ja’akov
Want, wat zij verworven hadden was teveel om samen te wonen
En het land waar zij zich ophielden
Bracht hen niet genoeg op
Wegens hun kudden
Dus vestigde ‘Esav zich in het gebergte Si’ir
‘Esav, dat is Edom
Dit nu is de familiegeschiedenis van ‘Esav de stamvader
Van Edom in het gebergte Se’ir

Ha, de dochters van
Belangrijk in het verhaal van ‘Esav
O holi wamah spreekt tot mijn verbeelding
Die zou ik beter willen leren kennen

Flarden van gesprekken razen door mijn hoofd
Alles wat de ander je maakt
En je hart raakt
De dingen die ze zeggen
En alles wat ze je niet vertellen
Dat is gissen
Dit weekend ben ik wonden aan het likken
En proberen
Nieuwe wegen inslaan
Maar
En zo
Old habits die hard, hardly

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, pijn-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.