Moeilijk

Dit zijn de namen van de zonen van ‘Esav
Elifaz, zoon van ‘Adah, de vrouw van ‘Esav
Re’oeël, zoon van Basemath, vrouw van ‘Esav
De zonen van Elifaz waren:
Theman, Omar, Tsefo, Ga’tham en Kenaz
Thimnah was de concubine van Elifaz, de zoon van ‘Esav
En zij schonk Elifaz ‘Amalek
Dit zijn de zonen van ‘Adah, de vrouw van ‘Esav
En dit waren de zonen van Oholiwamah, dochter van ‘Anah
Dochter van Tsiw’on, vrouw van ‘Esav
Zij schonk ‘Esav:
Je’oesh en Ja’lam en Korach
Dit zijn de stamvorsten van ‘Esavs zonen
De zonen van Elifaz, ‘Esavs eerst geborene;
Stamvorst Theman
Stamvorst Omar
Stamvorst Tsefo
Stamvorst Kenaz
Stamvorst Korach
Stamvorst Ga’tham
Stamvorst ‘Amalek
Dit zijn de stamvorsten van Elifaz in het land Edom
Dit zijn de zonen van ‘Adah
Dit zijn de zonen van Re’oeël
De zoon van “Esav
Stamvorst Nachath
Stamvorst Zerach
Stamvorst Shammah
Stamvorst Mizzah
Dit zijn de stamvorsten van Re’oeël in het land van Edom
Dit zijn de zonen van Basemath, vrouw van ‘Esav

Het is moeilijk om te accepteren
Dat je oud bent geworden
Dat een periode is afgesloten
Dat je niet langer jong en dynamisch bent
Maar oud en vaak energieloos
Dat je nooit meer met gemak
Dat wat je vroeger deed
kan evenaren
Dat je al blij mag zijn
Dat je creëert
En tekent

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, slepend-story

This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.