Zware bevalling

Ja’akov zette een gedenksteen neer
Op de plaats waar Hij met hem gesproken had
Een stenen gedenkteken
Goot er een offer van wijn over uit
En goot er olie overheen
Ja’akov had de plaats
Waar God met hem gesproken had
Beth El genoemd
Ze trokken op uit Beth El
En het was nog maar een klein stukje gaans tot Efrath
Toen Rachél bevallen moest
En een zware bevalling had
Toen ze op het moeilijkste punt van haar bevalling was
Zei de vroedvrouw tegen haar:
Wees niet bang
Want ook dit wordt een jongetje voor u
Op het moment dat zij ter ziele ging
Want ze stierf
Gaf ze hem zijn naam:
Ben-Oni, smartekind
Maar zijn vader noemde hem Binjamin, gelukskind
Rachél stierf en werd begraven op weg naar Efrath
Dat is Beth Lechem
En Ja’akov plaatste een gedenksteen op haar graf
Tot op heden is dat de gedenksteen van Rachéls graf

Ik zei het al
Ik ben er geweest
Ik heb het gezien
Bij Rachéls graf komen nu orthodoxe vrouwen
Op plastic tuinstoeltjes bidden
Als ze kinderloos blijven
Efrath
Beth Lechem
Moslims, Joden en Christenen
Ze hebben hun eigen symbolen
Pijn en verdriet
Maar ook hoop
Is dat zo?
Is er hoop?

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, honderd-verhalen-door-mijn-hoofd-story

This entry was posted in @Work, kunst, Land van mijn Hart, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.