Omstandigheden eren

Jisraël trok verder
En sloeg zijn tent op aan de andere kant van Migdal ‘Eder
Toen Jisraël in deze landstreek woonde
Legde Reoewén het aan met Bilhah
De concubine van zijn vader
En had gemeenschap met haar
Hetgeen Jisraël ter ore kwam
De zonen van Ja’akov waren er twaalf:
De zonen van Leah:
Ja’akovs eerstgeborene Reoewén
Voorts Shim’on, Levie, Jehoedah, Jissachar en Zewoeloen
De zonen van Rachél:
Joséf en Benjamin
De zonen van Bilhah, slavin van Rachél:
Dan en Naftali
En de zonen van Zilpah, slavin van Leah:
Gad en Asher
Dit zijn de zonen van Ja’akov
Die hem in Paddan Aram geboren werden
Ja’akov kwam bij zijn vader Jitschak
In Mamré bij Kirjath Arba’
Dat is Chewron
Alwaar Awraham en Jitschak zich hadden opgehouden
En de leeftijd van Jitschak was honderdtachtig jaar
Jitschak overleed
En toen hij gestorven was werd hij verenigd met de zijnen
Oud en voldaan met het leven
Zijn zonen ‘Esav en Ja’akov begroeven hem

Gisteren was mijn vroeger buurvrouw hier
We roddelden, deelden verhalen
Likten onze wonden
Ook zij niet helemaal ongeschonden
Uit haar huis gezet
Ze vertrok onder druk
Maand eerder dan ik
Kwam in prachtige boswachterswoning
Van monumenten zorg terecht
Tijdelijk
In augustus moet ze opnieuw verhuizen
En ik landde in een seniorencomplex
Met alle bijkomende luxe en gemakken
Voor het krakkemikkige lijf
Levend begraven in een woonwijk
Voor altijd
Wel blijven creëren
Omstandigheden eren

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, power-of-creation-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.