Vergelding

Chamor en zijn zoon Shechem kwamen naar hun stadspoort
En spraken tot de mannen van hun stad:
Deze mannen zijn ons vredelievend gezind
Zij willen zich in het land vestigen en erin rondtrekken
Het land geeft hen immers ruimte genoeg
Wij trouwen hun dochters
En onze dochters geven wij hen
Slechts op deze voorwaarde willen de mannen ons ter wille zijn
Om bij ons te wonen en met ons één volk te zijn
Door bij ons alle mannen te laten besnijden
Evenals zij besneden zijn
Hun kudden, hun bezittingen en al hun vee
Zijn die dan niet van ons?
Laat ons hun toch ter wille zijn
Zodat ze bij ons blijven wonen!
Allen die naar de stadspoort waren gegaan
Gaven gehoor aan Chamor en zijn zoon Shechem
Alle mannen werden besneden
Allen die naar de stadspoort waren gegaan
Toen zij nu op de derde dag pijn kregen
Namen twee zonen van Ja’akov, Shim’on en Levie
Broers van Dinah, ieder het zwaard
En overvielen de stad die zich veilig waande
En vermoordden alle mannen
Ook Chamor en Shechem vermoordden zij met het scherpe zwaard
Zij namen Dinah mee uit het huis van Shechem en gingen heen
Toen kwamen de zonen van Ja’akov op de verslagenen af
En plunderden de stad omdat ze hun zuster onteerd hadden
Hun klein- en rundvee, hun ezels
En al wat in de stad en op het veld was namen ze
Al hun goederen en al hun kleine kinderen en vrouwen
Namen zij gevankelijk als buit mee
Evenals alles wat in de huizen was
Ja’akov zei tot Shim’on en Levie:
Jullie hebben me in moeilijkheden gebracht
Door mij in kwade reuk te brengen bij de inwoners van het land
Bij de Kena’anieten en de Perizieten
Ik ben maar met weinig mensen
Als ze zich tegen mij verenigen
Zullen ze mij verslaan en word ik vernietigd
Ik met mijn familie
Maar zij zeiden:
Mocht hij dan onze zuster als hoer behandelen?

De eerste Bijbelse eerwraak
Gaf Awraham zijn vrouw nog weg uit angst
Dat hij om haar schoonheid vermoord zou worden
De volgende generatie plundert en moordt een hele stad uit
Vergelding

Vandaag vroeg op pad
Had ik zin in
Met de bus de stad verkennen
Op avontuur
Van tochtige halte naar tochtige halte
In het pikke donker
Bomvolle bussen met schoolkinderen
Ondeugend, luidruchtig en een chauffeur die het stevig moest aanpakken
Kan de jongeman die net bij de halte stond
En achterin is gestapt gewoon inchecken?
Ik wil niet achterom kijken
Maar hoor de biep
Mijn weg gevonden
Contract extra berging getekend
Getekend
Eindeloos door met tekenen
Op een dag ga ik een expositie bouwen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, tekenen-story
This entry was posted in @home, @Work, kunst, literatuur and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.