Verkrachter Verliefd

Dinah, Leah’s dochter die ze Ja’akov had geschonken
Ging eens uit om een kijkje te nemen bij de meisjes van het land
Shechem, de zoon van Chamor, de Chivviet, vorst van het land
Zag haar, nam haar mee, ging bij haar liggen en verkrachtte haar
Hij hechtte zich innig aan Dinah, de dochter van Ja’akov
Hij hield van het meisje en sprak haar teder toe
En Shechem zei tegen Chamor zijn vader:
Neem dit meisje tot vrouw voor mij
Ja’akov had wel gehoord dat hij Dinah, zijn dochter, onteerd had
Maar zijn zonen waren met zijn kudden het veld in
Dus zweeg Ja’akov tot hun terugkomst
En Chamor, Shechems vader
Begaf zich naar Ja’akov om met hem te spreken
De zonen van Ja’akov kwamen uit het veld
Zodra zij het hoorden
De mannen waren verontwaardigd en zeer gebelgd
Want schande had hij Jisraël aangedaan
Door met de dochter van Ja’akov gemeenschap te hebben
Zoiets had niet mogen gebeuren!
Chamor sprak met hen:
Shechem, mijn zoon, zijn hele wezen verlangt naar uw dochter
Geef haar hem tot vrouw
En laat ons onderling nauwere familierelaties aanknopen
Geef ons uw dochters en onze dochters kunt u voor u nemen
Blijf bij ons wonen, het land zal voor uw open staan
Blijf en trek erin rond en verwerf u er bezit
En Shechem zei tegen haar vader en haar broers:
Moge ik toch goedgunstig door u bejegend worden
Wat u me zult zeggen zal ik u geven
U kunt te mijnen laste de bruidsschat en de bruidsgeschenken zoveel verhogen als u maar wilt
En wat u me zeggen zult, zal ik u geven, maar geef me het meisje tot vrouw
De zonen van Ja’akov gaven Shechem en zijn vader Chamor een bedrieglijk antwoord
Omdat hij hun zuster Dinah onteerd had zeiden ze tegen hen:
Wij kunnen dit niet doen
Want onze zuster aan een man met een voorhuid geven
Zou een schande voor ons zijn
Slechts op deze voorwaarde kunnen wij u ter wille zijn:
Als u wilt worden, zoals wij zijn, door alle mannen bij u te laten besnijden
Dan zullen we onze dochters aan u geven
En uw dochters zullen wij voor ons nemen
Wij vestigen ons bij u en wij zullen tot één volk worden
Maar als u, wat het besnijden betreft, niet naar ons luistert
Dan nemen we onze zuster mee en gaan weg
Hun woorden vielen in goede aarde bij Chamor en Shechem
En de jongeman aarzelde niet om dit ten uitvoer te brengen
Want hij was verliefd op Ja’akovs dochter
En hij was de aanzienlijkste in de gehele familie van zijn vader

Een vrouw was haar eer niet zeker in die tijd
Nieuwsgierig naar haar omgeving
Verkracht op klaarlichte dag
Hoe beledigend dat de verkrachter zegt verliefd te zijn
Hij moet van haar afblijven

Wat jammer dat het zulk ellendig weer is
Ik verlang er naar mijn omgeving te verkennen
Vandaag wel op de fiets naar de markt geweest
Maar het was guur en waaide hard
Dan is het plezier snel voorbij

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, ditjes-en-datjes-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.