Met warme hand

Ja’akov sloeg zijn ogen op en keek
Daar ziet hij ‘Esav aankomen
En met hem vierhonderd man
Hij verdeelde de kinderen onder Leah, Rachél en de beide slavinnen
De slavinnen met haar kinderen plaatste hij vooraan
En Leah en haar kinderen daarachter
En Rachél en Joséf als laatsten
Hij zelf ging voor hen uit en boog zich zeven maal
Tot op de grond
Totdat hij zijn broer genaderd was
‘Esav snelde hem tegemoet
Omarmde hem
Viel hem om de hals
En kuste hem
En zij huilden
Toen hij zijn ogen ophief
En de vrouwen en kinderen zag
Zei hij:
Wie heb je daar?
En hij antwoordde:
De kinderen waarmee God uw dienaar begunstigd heeft
Toen kwamen de slavinnen naar voren
Zij met haar kinderen en bogen zich neer
Ook Leah kwam dichterbij met haar kinderen
Terwijl zij zich neerbogen
En daarna naderde Joséf met Rachél
Die zich ook ter aarde wierpen
Waartoe dient dat hele leger van jou
Dat ik ben tegengekomen?
Dat dient om bij mijn heer een goed onthaal te vinden
Maar ‘Esav zei:
Ik heb in overvloed, mijn broeder
Houd toch zelf, wat van jou is
Waarop Ja’akov zei:
O nee, indien ik inderdaad bij u een vriendelijk onthaal heb gevonden
Neem dan het geschenk van mij aan
Want nu ik eenmaal de uitdrukking van uw gezicht heb gezien
Zoals men Gods aanschijn ziet
En u me vriendelijk gezind bent
Neem dan het begroetingsgeschenk
Dat voor u is meegebracht
Want God is mij goedgunstig geweest
En ik heb alles
En toen hij bij hem aandrong
Nam hij het aan

Mijn moeder zegt confronterende dingen
Volgende keer dat ik bij hen ben
Moet ik maar kijken wat ik mee wil nemen
Misschien kan ik iets gebruiken?
Want wat gebeurt er als ze er niet meer zijn?
Ze geeft liever met warme hand
Dan met koude hand
Ik wist niet dat mijn moeder zo poëtisch was

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, met-warme-hand-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.