Mank gaan

En ook de tweede, de derde kudde
En alle die achter de kudden gingen
Gaf Ja’akov opdracht het volgende tegen ‘Esav te zeggen:
Juist achter ons aan komt ook uw dienaar Ja’akov
Want hij dacht:
Laat ik ‘Esav verzoenen met het geschenk
Dat ik voor mij uit laat gaan
Daarna pas wil ik hem onder ogen komen
Misschien zal hij mij dan in genade aannemen
Zo ging het geschenk voor hem uit
Terwijl hijzelf in het legerkamp overnachtte
Diezelfde nacht stond hij op
Nam twee vrouwen
Zijn twee slavinnen en zijn elf zonen
En trok de doorwaadbare plaats Jabbok over
Hij nam hen mee en zette ze over de beek
En bracht ook alles wat hij bezat aan de overkant
Ja’akov bleef alleen achter
En een man worstelde met hem
Tot het ochtend was geworden
Toen deze man zag dat hij hem niet aan kon
Greep hij hem bij het heupgewricht
Zodat Ja’akovs heup ontwricht werd
Toen hij met hem worstelde
En hij zei:
Laat me gaan
Want de ochtend is aangebroken
Maar hij zei:
Neen, ik laat u niet gaan
Of u moet mij zegenen
Hij vroeg hem:
Hoe heet u?
En hij zei: Ja’akov
En hij zei:
Voortaan zult u niet meer Ja’akov genoemd worden
Maar Jisraël;
Strijder voor God
Want u hebt met God
En met mensen gestreden
En hebt overwonnen
Toen vroeg Ja’akov:
Vertel me toch hoe u heet
En hij antwoordde:
Waarom vraagt u toch naar mijn naam?
En hij zegende hem
Ja’akov noemde de plaats Pnieël;
Gods gezicht:
Want ik heb God gezien zoals twee elkaar aankijken
En toch is mijn leven gered
En de zon bescheen hem
Toen hij voorbij Pnieël was
Hij hinkte, mank aan zijn heup
Daarom eten de kinderen van Jisraël
Tot op de dag van heden
De verwrongen vaatzenuwstreng niet
Die over het heupgewricht loopt
Want hij had Ja’akov bij het heupgewricht getroffen
Bij de verwrongen vaatzenuwstreng

Dit verhaal heeft altijd tot mijn verbeelding gesproken
Orthodoxe joden eten geen vlees van de achterbout
Geen ossenhaas
Waaruit de heupspier en de achillespees niet zijn verwijderd
Omdat Ja’akov met een engel van God heeft gevochten
Een hele nacht lang
Dat lijkt mij intiem
Je pakt elkaar
Je werpt de ander neer
En grijpt opnieuw
Ja’akov heeft in het gezicht van God gekeken
Zijn naam is veranderd

Het is zorgwekkend mis in het land van mijn hart
Elke dag vallen er doden
Ik wou dat een engel van God
Bij het ochtendgloren
De Israëliërs mank laat gaan

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, land-van-mijn-hart-zorgen-story


This entry was posted in kunst, Land van mijn Hart, literatuur and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.