Met pauk en harp

Toen Lawan was weggegaan om zijn kleinvee te scheren
Stal Rachél de Terafim van haar vader (afgodsbeeldjes)
Ja’akov misleidde Lawan de Arameër
Door hem niet mede te delen dat hij op de vlucht ging
Zo vluchtte hij met alles wat hij had
Maakte zich gereed
Trok de rivier over en ging in de richting van het gebergte Gil’ad
Op de derde dag werd Lawan verteld dat Ja’akov gevlucht was
Hij nam zijn bloedverwanten mee
En achtervolgde hem over een afstand van zeven dagreizen
En haalde hem in bij het gebergte Gil’ad
En God kwam in een nachtelijke droom tot Lawan de Arameër
En zei tegen hem:
Pas op dat je met Ja’akov noch goed noch kwaad spreekt
Toen Lawan Ja’akov bereikte
Had deze zijn tenten opgeslagen in het gebergte
Ook Lawan kampeerde met zijn bloedverwanten in het gebergte Gil’ad
En Lawan zei tegen Ja’akov:
Wat heb je me gedaan
Dat je me misleid hebt
En mijn dochters als krijgsgevangenen hebt weggevoerd?
Waarom ben je zo heimelijk gevlucht
En heb je me misleid en het mij niet verteld?
Want ik zou je met vreugde en gezang
Met pauk en harp uitgeleide hebben gedaan
Niet eens heb je me in de gelegenheid gesteld mijn zonen en dochters te kussen
Je hebt het toch wel dom aangelegd
Als ik het zou willen zou ik je kwaad kunnen doen
Maar de God van je vader heeft mij gisternacht gezegd:
Pas op met Ja’akov goed noch kwaad te spreken
Welnu, weggegaan ben je
Omdat je zo’n sterk verlangen naar het huis van je vader had
Maar waarom heb je mijn goden gestolen?
Als antwoord zei Ja’akov tegen Lawan:
Omdat ik bang was en dacht
Misschien zou u mij van uw dochters beroven
Maar, degene bij wie u uw goden vindt
Die zal niet in leven blijven
Ten overstaan van onze bloedve rwanten kunt u zich nu er van overtuigen
Wat ik van u bij me heb
Neem dat
Ja’akov wist immers niet dat Rachél ze gestolen had
Lawan ging de tent van Ja’akov binnen en de tent van Leah
En de tent van de twee slavinnen, maar vond niets
Toen hij uit de tent van Leah kwam ging hij de tent van Rachél binnen
Rachél had de Terafim weggenomen
En ze in het kameelzadel verstopt
Ze zat erop
Lawan doorzocht de hele tent maar vond niets
Ze zei tegen haar vader:
Moge mijn heer het mij niet kwalijk nemen
Dat ik niet voor hem kan opstaan
Want ik ben ongesteld.
Hij zocht nauwgezet
Maar vond de Terafim niet

De plannen waren groots
Er kwam niet veel van terecht
Ik zou dit
En ik zou dat
Er gebeurde weinig
Morgen beter

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, sommige-dagen-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.