Vaderland

Ja’akov hoorde de gesprekken van de zonen van Lawan:
Hij heeft al wat van onze vader was weggenomen
En van al wat onze vader toebehoort heeft Ja’akov zich deze rijkdom verworven
Ook zag hij aan het gezicht van Lawan
Dat deze hem niet meer zo gezind was als voorheen
En de Eeuwige zei tegen Ja’akov:
Keer terug naar het land van je vaderen
En naar je geboorteplaats
En Ik zal met je zijn
Toen liet Ja’acov Rachél en Leah naar het veld bij zijn kleinvee roepen
En hij zei tegen hen:
Ik zie aan het gezicht van jullie vader
Dat hij niet meer met mij is als voorheen
Maar de God van mijn vader was met mij
Jullie weten toch dat ik jullie vader met alle kracht die in mij is gediend heb
Maar jullie vader heeft me voor de gek gehouden
En mijn loon tientallen keren veranderd
Toch liet God niet toe dat hij mij kwaad zou doen
Wanneer hij zei:
Gespikkelden zullen je loon zijn
Dan wierp de hele kudde gespikkelden
En wanneer hij aldus sprak:
Getekenden zullen je loon zijn
Dan kreeg de hele kudde getekenden
Zo nam God het vee van jullie vader weg en gaf het mij
Eens in de bronsttijd van het kleinvee sloeg ik mijn ogen op en zag in de droom
Dat de bokken die het kleinvee besprongen gestreept, gespikkeld en gevlekt waren
Een engel van God zei tegen mij in de droom:
Ja’akov
En ik zei:
Hier ben ik
Hij zei:
Sla je ogen op en zie al de bokken die het kleinvee bespringen zijn getekend, gespikkeld en gevlekt
Want Ik heb gezien al hetgeen Lawan je aandoet
Ik ben de God van Beth-El
Waar je een gedenksteen gezalfd hebt
Waar je voor Mij een gelofte hebt gedaan
Maak je dan nu gereed en vertrek uit dit land
En keer terug naar je geboorteland
Toen antwoordden Rachél en Leah en zeiden tegen hem:
Is het niet zo dat wij part noch deel meer hebben aan het erf van onze vader?
Heeft hij ons niet als vreemden beschouwd?
Hij heeft ons immers verkocht en ook van ons geld volop genoten
Want alle rijkdom die God van onze vader heeft weggenomen is van ons
En is van onze kinderen:
Welnu, doe dan alles wat God je gezegd heeft
Ja’akov maakte zich gereed en zette zijn kinderen en vrouwen op de kamelen
En voerde al het vee en zijn gehele bezit dat hij zich verworven had
Het vee dat zijn eigendom was
Dat hij in Padan-Aram verkregen had
Met zich mede om naar Jitschak zijn vader te gaan naar het land Kena’an

De longen zijn oké
Vrij stabiel met vier jaar geleden
Klein wonder
Afgelopen zomer had ik nog 6 weken longontsteking
Maar verhuizen heeft mijn conditie misschien weer op peil gebracht
Honderden keren heb ik die eindeloze trappen vier verdiepingen op en neer gelopen
Vrijdag komen mijn ouders
Lunchen in mijn nieuwe huis
Nu ben ik de oven als een razende aan het uitproberen
Soep gegratineerd met room dat er een goudbruin korstje op zit, check
Kippenkluifjes precies gaar en knapperig, check
Maar die geef ik ze niet
Dat was een test voor de gemberkoek die ik voor mijn vader ga bakken
Kijken hoe accuraat de graden zijn, een thermometer heb ik natuurlijk niet
Ik kook op gevoel
Bestelling bij AH gedaan, dan hoef ik die zware toestanden niet zelf te sjouwen
Morgen naar de markt kijken hoe vers de artisjokken zijn
Anders weet ik nog een adresje
Ik begin de buurt beter door te krijgen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, for-the-love-of-thy-parents-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.