Nieuw leven

Op die dag verwijderde Lawan alle gestreepte bokken
En alle gespikkelde en gestreepte geiten
Alles, waar maar iets wits aan was
En al het donkerkleurige onder de schapen
En gaf het zijn zoons in handen
En een afstand van drie dagen gaans
Bepaalde hij tussen zich en Ja’akov
Het overgebleven kleinvee van Lawan weidde Ja’akov
Toen nam Ja’akov jonge takken van de witte populier, hazelaar en plantaan
En schilde die streepsgewijs af
Zodat het witte aan de stokken bloot kwam
Hij plaatste de takken die hij had afgeschild in de goten
In de drinkwaterbakken waar de wijfjes van het kleinvee kwamen drinken
Juist tegenover de mannetjes
En ze werden bronstig als ze kwamen drinken
Was het kleinvee bij de stokken bronstig geworden
Dan wierpen zij gestreepten, gestippelden en gevlekten
En de schapen zonderde Ja’akov af
En richtte het kleinvee met de blik naar het getekende
En al het donkerkleurige onder Lawans kleinvee
Zo zette hij kuddes voor zichzelf apart
En zette ze niet bij Lawans kleinvee
En telkens als de sterke dieren bronstig werden
Plaatste Ja’akov de stokken voor het kleinvee
In de goten om de bronst te versterken door de stokken
En als het vee zwak was plaatste hij ze niet
De zwakken waren van Lawan en de sterken van Ja’akov
Zo ging het de man zeer voorspoedig
Hij kreeg veel kleinvee
Slavinnen en knechten, kamelen en ezels

Het bedrog gaat gewoon door in de torah
Lawan bedriegt Ja’akov
Ja’akov Lawan want het is natuurlijk niet eerlijk
Beter voor je eigen kudde te zorgen dan die van een ander
Bronstig maakt krachtig
Nieuw leven

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, bronstig-maakt-krachtig-story
This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.