Winterblues

Toen het avond was geworden nam Lawan Leah, zijn dochter
Bracht haar bij Ya’akov
En hij had gemeenschap met haar
En Lawan gaar haar zijn slavin Zilpah mee
Als slavin voor Leah
Maar ’s ochtends!
Daar was het Leah!
En hij zei tegen Lawan:
Wat  hebt u me daar gedaan!
Heb ik u niet om Rachél gediend?!
Waarom hebt u me bedrogen?
Hierop zei Lawan:
Het is geen gewoonte bij ons in de plaats
Om de jongere vóór de oudere te geven
Breng met deze de volle huwelijksweek door
Dan zullen wij je ook de andere geven voor het werk
Dat je nog eens zeven jaren bij mij zult verrichten
Ja’akov deed dat
En bracht de volle huwelijksweek met deze door
Toen gaf Lawan hem zijn dochter Rachél tot vrouw
En zijn dochter Rachél gaf hij zijn slavin Bilhah mee
Als slavin voor haar
Ook met Rachél had hij gemeenschap
Hij hield ook meer van Rachél dan van Leah
En bleef nog eens zeven jaar bij hem in dienst
Toen de Eeuwige zag dat Leah niet bemind werd
Ontsloot hij haar baarmoeder
Terwijl Rachél onvruchtbaar was

Het is weer list en bedrog in de torah
De een boven de ander gesteld
En de Eeuwige die zich er tegenaan bemoeid

Het lijkt wel of de terugslag
Nu pas komt
Alles is klaar
Ik ben doodmoe
Lusteloos
Winterblues
Mijn oog is weer gaan opspelen
Vrijdag naar het ziekenhuis
Hopen dat OV niet staakt
Morgen ander vervoer regelen
En zo sleep ik me verder

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, geen-energie-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.