Een tiende

Ja’akov vertrok uit Beër-Sjewa’
En ging naar Charan
Hij kwam aan op de plaats
Waar hij wilde overnachten
Omdat de zon was ondergegaan
Hij nam van de aanwezige stenen
Schikte die als hoofdkussen
En legde zich op die plaats te rusten
Hij droomde:
Zie, een ladder op aarde neergezet
Waarvan de top tot aan de hemel reikt
En de engelen van God klimmen er op en er af
En daar staat de Eeuwige naast hem en zegt:
Ik ben de Eeuwige
De God van je grootvader Awraham
En de God van Jitschak
Het land waarop je ligt
Zal ik jou geven
En aan je nakomelingen
Je nageslacht zal worden als het stof der aarde
En jij zult je uitbreiden naar het westen
Het oosten, naar het noorden en het zuiden
En door jou en je nakomelingen
Zullen alle geslachten der aarde gezegend worden
Ik ben immers bij je
En zal overal waarheen je gaat je behoeden
En je weer terug brengen op deze bodem
Nee, Ik zal je niet verlaten
Tot Ik gedaan heb wat Ik je heb toegezegd
Ja’akov ontwaakte uit zijn slaap en zei:
Inderdaad de Eeuwige is op deze plaats aanwezig
En ik wist het niet
Door vrees bevangen zei hij:
Hoe geweldig is deze plaats
Dat kan niet anders dan een huis van God zijn
En hier is de poort van de hemel
’s Morgens vroeg nam hij de steen
Die hij als hoofdkussen had gebruikt
Richtte die op als gedenksteen
En goot er olie overheen
Hij noemde die plaats Beth-El, Huis van God
Maar vroeger was Loez de naam van de stad
Toen legde Ja’akov de volgende gelofte af:
Indien God met mij zal zijn
En mij zal behoeden op de weg die ik nu ga
En mij brood zal geven om te eten
En kleding om aan te trekken
Zodat ik in vrede terugkom naar mijn vaderhuis
Dan zal de Eeuwige mij tot God zijn
En deze steen
Die ik als gedenksteen heb opgericht
Zal een huis van God worden
En van alles wat U mij zult geven
Zal ik zeker een tiende aan U afstaan

Mooi gebruik dat nog steeds geldt
Een tiende van je bezit is per jaar
Voor het Godshuis
Voor de armen en zieken

Veel last van mijn ogen
Niets acuuts
Maar hinderlijk
Tranen, schrijnen, branden
Wanneer zal dat eens anders worden
Vrijdag voor controle naar het ziekenhuis
Dan gaan we van 1 druppel per week
Naar waarschijnlijk niets
En dan is het wachten
Tot de volgende ontsteking
De boel nog slechter zal maken
Om heel moe van te worden

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, keep-looking-story


This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.