Luister naar je vader en moeder

Jitschak ontbood Ja’akov
Zegende hem
En gaf hem de volgende opdracht:
Neem geen vrouw van de dochters van Kena’an
Maak je gereed
En ga naar Paddan-Aram
Naar het huis van je grootvader Bethoeël
En neem vandaar een vrouw
Van de dochters van je oom Lawan
Moge de Almachtige God je zegenen
Je vruchtbaar en talrijk doen zijn
Zodat je tot een grote gemeenschap van volkeren zult worden
Hij geve je de zegen van Awraham
Jou en met jou aan je nakomelingen
Zodat je als bezit zult verwerven
Het land waar je tijdelijk verblijft
Dat God aan Awraham gegeven heeft
Jitschak zond Ja’akov weg naar Paddan-Aram
Naar Lawan, de zoon van Bethoeël
De Arameër, broer van Riwkah
De moeder van Ja’akov en ‘Esav
Toen ‘Esav zag dat dat Jitschak Ja’akov gezegend had
En hem naar Paddan-Aram gezonden had
Om zich daar een vrouw te nemen
Terwijl hij hem, toen hij hem zegende
De volgende opdracht had gegeven:
Neem geen vrouw van de dochters van Kena’an
En Ja’akov naar zijn vader en zijn moeder geluisterd had
En naar Paddan-Aram was gegaan
Kwam ‘Esav tot het inzicht
Dat de dochters van Kena’an slecht waren
In de ogen van Jitschak, zijn vader
Dus ging ‘Esav naar Jishmaél
En nam zich Machalath tot vrouw
Dochter van Jishmaél, Awrahams zoon
Zuster van Nebajoth
Bij de vrouwen die hij al had

Vandaag heb ik verbrast
Helemaal niets gedaan
Hoefde ook niet
Alles is af
Over twee weken komen mijn ouders
Lunchen
Wat ga ik maken in mijn nieuwe huis

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moge-we-gezond-blijven-storyThis entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.