Hier ben ik

‘Esav haatte Ja’akov om de zegen
Waarmee zijn vader hem gezegend had
En ‘Esav zei bij zichzelf:
De dagen van rouw over mijn vader komen naderbij
Dan zal ik Ja’akov, mijn broer, doden
Toen de woorden van haar oudste zoon ‘Esav
Riwkah werden verteld
Liet ze haar jongste zoon, Ja’akov, roepen  en zei tegen hem:
Kijk eens, je broer ‘Esav heeft zich getroost
Met de gedachte je te doden
Welnu, luister nu naar mij, mijn jongen
Maak je gereed om naar mijn broer Lawan in Charan te vluchten
Blijf enige tijd bij hem
Totdat de woede van je broer op jou bekoeld is
En hij vergeten heeft
Wat je hem hebt aangedaan
Dan zal ik je bericht sturen
En je er vandaan halen
Als je broer niet meer boos op je is
En hij vergeten heeft wat je hem hebt aangedaan
Dan zal ik je bericht sturen
En je er vandaan halen
Waarom zou ik op één dag van jullie beiden beroofd worden
En tegen Jitschak zei Riwkah:
Het leven wordt me vergald door de dochters van Cheth
Als Ja’akov ook een vrouw zou nemen van de dochters van Cheth
Van dat soort meisjes van dit land
Wat heb ik dan aan mijn leven?

Veel dochters, zussen, moeders
In het land van mijn hart
Heten Riwkah, Rebecca, Rikkie
Oi va voi, thank God mijn ouders
Hadden een andere ingewikkelde
Bijbelse naam voor mij
Het Offerlam

Gisteren was ik in Zandvoort
En hoewel ik er hier in Haarlem nauwelijks erg in heb
Waaide het behoorlijk
Oh ja, in Zandvoort zat ik nu bang te zijn
In het achterkamertje
Mijn huis volledig dichtgetimmerd
Zoals de wijze mannen van de Rietveld
Mijn werk ooit noemden
Maar ja, ze zagen me niet
Ik ben goed in onzichtbaar zijn
Dat ga ik nu anders doen
Ik ben er
Deal er maar mee

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, had-ik-je-al-verteld-over mijn lelijke-ponem-story

This entry was posted in kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.