Iets minder mooie vrouw

Jitschak woonde dus in Gerar
Toen de inwoners van de plaats naar zijn vrouw informeerden zei hij:
Het is mijn zuster
Want hij was bang te zeggen:
Mijn vrouw
Anders zouden de mannen van die plaats mij kunnen doden
Wegens Riwkah
Omdat zij mooi is om te zien
Toen hij daar langere tijd geweest was keek Awimelech
De konging der Filistijnen door het venster en zag
Hoe jitschak met Riwkah, zijn vrouw, minnekoosde
Awimelech ontbood Jitschak en zei:
Het is klaarblijkelijk toch uw vrouw
Hoe hebt u dan kunnen zeggen
Dat het uw zuster is?
Waarop Jitschak antwoordde:
Ik dacht dat ik misschien om haar zou moeten sterven
Toen zei Awimelech:
Wat heb u ons daar gedaan
Heel licht had het kunnen gebeuren
Dat iemand gemeenschap met uw vrouw had gehad
En dan zou u een schuld op ons geladen hebben
Toen beval Awimelech het gehele volk:
Wie deze man of deze vrouw aanraakt
Zal zeker gedood worden
Jitschak zaaide in dat land
En kreeg dat jaar een honderdvoudige opbrengst
Want de Eeuwige zegende hem
De man werd rijk
Gaandeweg werd hij rijker
Totdat hij zeer rijk was
Hij had kudden kleinvee en runderen
En een grote slavenstoet
Zodat de Filistijnen hem benijdden
Alle putten die de knechten van zijn vader gegraven hadden
In de dagen van zijn vader Awraham
Hadden de Filistijnen dicht gestopt
Door ze met aarde te vullen
Awimelech zei tegen Jitschak:
Ga van ons weg
Want u bent ons veel te machtig geworden
Dus ging Jitschak weg vandaar
En sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar
En vestigde zich daar

Jitschak dus net als zijn vader Awraham
Bang om gedood te worden vanwege hun vrouwen
Sarah was al door Awimelech in bezit genomen
Al had hij haar nog niet aangeraakt
De Eeuwige hield hem tegen
En met de zoon, generatie later, overkomt Awimelech hetzelfde
Al was Riwkah nog niet door iemand opgeëist
Een mensenleven was in die tijd niet veel waard denk ik
Dat zag je al aan God die de wereld al twee keer had uitgeroeid
Uit het paradijs, met Noah, Sodom en Gemorah
Hier allemaal al aan vooraf gegaan
Onderling zou dat heus niet anders gegaan zijn
Zowel Awraham als Jitschak bang voor de schoonheid van hun vrouwen
Je zou toch denken
Puur uit praktische redenen
Als nomadenvolk
Een iets minder mooie vrouw wel zo rustig en veilig zou zijn

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, de-dag-ligt-voor-mij-storyThis entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.