Bron

En Jitschak groef de waterputten weer op
Die men in die dagen van zijn vader Awraham gegraven had
En die de Filistijnen na de dood van Awraham dicht gestopt hadden
En hij gaf ze dezelfde namen die zijn vader eraan gegeven had
Toen de knechten van Jitschak in het dal groeven
Vonden ze daar een bron met stromend water
De herders uit Gerar zochten ruzie met de herders van Jitschak
Door te zeggen:
Het water is van ons
Daarom noemde hij de bron Esek, ruzie
Omdat ze er met hem ruzie over hadden gemaakt
En ze groeven een andere bron
Waarover ze ook strijd hadden
Daaraan gaf hij de naam Sitna, vijandschap
Vandaar brak hij op en groef een andere bron
Daarover streden ze niet
Hij noemde haar Rechowot, ruimte
En zei:
Nu heeft de Eeuwige ons ruimte verschaft
En kunnen wij ons uitbreiden in het land
Vandaar trok hij naar Beër-Sjewa’
In die nacht verscheen de Eeuwige hem en zei:
Ik ben de God van Awraham je vader
Wees niet bevreesd
Want Ik ben met je
Ik zal je zegenen
En je nakomelingen talrijk maken
Ter wille van Mijn dienaar Awraham
Hij bouwde daar een altaar
En riep de naam van de Eeuwige aan
Daar sloeg hij zijn tent op
En zijn knechten begonnen daar een put te graven

Van de week nieuwe sleutels gekregen
Speciaal systeem
Ze noemen het druppels
Een of ander mechaniek in de deur herkent het
Alsof je in een hotel woont
Maar gisteren begonnen ze te haperen
Moest ik paar keer proberen
Om binnen te komen
En voelde de bui al hangen
Vandaag zat ik opgesloten
In mijn woning
In de woonwijk
Waar ik woon
Hopelijk komen ze het morgen snel fixen
Want ik snak naar buiten
De wereld in

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, met-jezelf-opgesloten-story

This entry was posted in @home, kunst, literatuur, Own Art. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.