Wat ben je aan het doen

Toen er
Afgezien van de vroegere hongersnood
In Awrahams dagen
Weer hongersnood was in het land
Ging Jitschak naar Awimelech
De koning der Filestijnen
Naar Gerar
Daar verscheen hem de Eeuwige en sprak:
Je moet niet naar Egypte trekken
Maar vestig je in het land dat Ik je zal aanwijzen
Houd je tijdelijk op in dit land
En Ik zal met je zijn en je zegenen
Want aan jou en je nakomelingen
Zal Ik al deze landstreken geven
En aldus de eed gestand doen
Die ik je vader, Awraham, gezworen heb
Ik zal je nakomelingen talrijk maken
Als de sterren aan de hemel
En je nageslacht al deze landen geven
En met je nakomelingen
Zullen alle volkeren der aarde zich gelukkig prijzen
Omdat Awraham naar Mijn stem geluisterd heeft
En behoed heeft wat ik aan mijn hoede had toevertrouwd
Mijn geboden, mijn wetten en mijn leringen

Wat ben ik aan het doen?
Ik weet het niet
Vandaag ben ik met de bus gegaan
Naar het centrum
Op zoek naar een coffeeshop
Behoefte aan wiet
Verzachten
Verbreden
Vergroten
En de druk op mijn ogen
Terugbrengen
Mijn geboden
Mijn wetten
En mijn leringen

Jezzebel,
Tussen water en water

Art: Pascale, moedig-voorwaarts-story


This entry was posted in @Work, kunst, literatuur, Own Art and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.